Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantabladet på Kunskapståget FRAMÅT!

Eldsjälar i team styr hörselvården

Barnplantornas tidning Barnplantabladet är sedan 1995 ett respekterat forum och kunskapsbank inte bara för föräldrar utan för alla berörda inom området hörselnedsättning/dövhet, som professionella inom döv- och hörselområdet samt för personal i förskola, skola och familjeinterventionsverksamhet (hörselhabilitering).

Tidningen bjuder läsarna på mångfacetterade artiklar allt ifrån familjeberättelser, reportage från förskola/skola, reportage från konferenser samt intressanta forskningsrön. Det handlar om reportage från verkligheten. Hur fungerar modern hörselteknik i förskola och skola? Forskning, modern familjeintervention (dagens hörselhabilitering) och undervisning; hur möts kompetenser för att skapa bästa möjligheter på individnivå? Barnplantabladet utmanar, berör och driver utvecklingen framåt!

Vårnumret av tidningen är mångfacetterad

Imorgon distribueras vårnumret av tidningen. I sedvanlig ordning bjuds läsarna på inblick i familjers och ungdomars vardag. Vi får smakprov på hörselvård i fas med utvecklingen inom modern familjeintervention. Vad krävs för det? Eldsjälar och teamsamverkan bl.a. Läs mer i tidningen nästa vecka.

Möt ungdomar och familjer i deras vardag. Vad krävs för framgångsrik och individoptimerad utveckling i att höra med cochleaimplantat? Läs mer om Hilda, Axel, Fabian och Tove.

Läs och låt dig entusiasmeras i en tid när rädslan är vår värsta fiende, men morgondagen kommer var så säker. Läs Gyllenrams ledare “Det finns en morgondag!”

BARNPLANTABLADET maj 2020

BARNPLANTORNA