Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Jacob Johanen hör med cochleaimplantat

Cochleaimplantat och “grit” har hjälpt Jacob

Jacob Johanen är en stark förebild för alla föräldrar till barn med cochleaimplantat samt ungdomar, unga och äldre vuxna som hör med cochleaimplantat. Han har på alla sätt visat att ingenting är omöjligt om du har en stark vilja, “grit” (jäkla anamma), stödjande familj, vänner och allt det som andra ser som självklart. För Jacob rycktes alla drömmar om en framtid brutalt bort när han förlorade balans, hörsel och syn. Hur kommer man tillbaka?

Jacob insåg snabbt att en balans i livet är viktig för att må bra. Synen kom tillbaka men hörseln krävde en operation. Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet och gav Jacob en ny typ av hörsel.

Läs reportaget i GöteborgsPosten om Jacob

GöteborgsPosten: Hörselimplantat och stark vilja har hjälpt Jacob till ett gott liv 

Läs mer om cochleaimplantat http://www.barnplantorna.se/

BARNPLANTORNA