Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas Nyhetsbrev: Cochleaimplantat nu erkänd behandling i sjukvården

Äntligen prioriteras cochleaimplantat i vården

Länge har Barnplantorna profilerat sig som patientorganisation. Som enda organisation inom döv/hörselområdet har vi insett att terminologin över hur cochleaimplantat beskrivs måste förändras
om vi ska uppnå resultat i ansträngningarna för mer resurser till CI inom vården. Då duger det inte längre att beskriva CI som en tekniskt avancerad hörapparat eller i värsta fall dyr hörapparat. Beskrivningen är dessutom inte korrekt.

Besparingarna i sjukvården har naturligtvis även påverkat cochleaimplantat. Barnplantorna har jobbat med denna fråga under flera år med djupa insikter om att det kommer att påverka de som hör med CI (barn såväl som vuxna) negativt. Vi vet också att få vuxna erbjuds dubbla CI även om det är rekommenderat för den enskilda individen av läkare. Utifrån detta har vi ställt oss frågan hur de som har CI ska benämnas inom vården. Vad är sjukvårdens ansvar respektive habiliteringens ansvar? Det har blivit tydligt för oss som organisation att vi bör benämna oss föräldra- och patientorganisation. De som hör med CI är patienter på livstiden vid alla kontakter med sjukvården. Cochleaimplantat är en livslång behandling, som initieras av en operation. Behandlingen under livstiden för att implantatet ska fungera optimalt innefattar processorbyten, reimplantationer och servicebesök. Barnplantorna har visat på kostnadseffektiviteten med CI vid dialog med sjukvårdspolitiker. Det är inte dåligt att en liten organisation, som Barnplantorna, i samverkan med CI-enheten vid ÖNH/Sahlgrenska äntligen når
framgång i Västra Götaland. Detta hoppas vi blir prejudicerande för andra landsting där CI är nedprioriterat. I december 2019 lyckades Barnplantorna med stöd av en namninsamling att åstadkomma en extra tilldelning på 5 miljoner till processoruppgraderingar. I maj 2020 mitt under pandemin tillskrev ånyo Barnplantorna Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsnämnden då det kom till vår kännedom om att det fanns ett överskott på 50 miljoner i budgeten som omedelbart skulle fördelas. Det får ses som banbrytande att medlen skulle fördelas
mellan olika behandlingar. CI-behandlingen tilldelades 7.3 miljoner kronor. Läs mer http://www.barnplantorna.se/patienter-med-cochleaimplantat-prioriteras/

Barnplantornas Nyhetsbrev utmanar, entusiasmerar och inspirerar.

Ett unikt Nyhetsbrev som i augustinumret dessutom skriver om hjärnans plasticitet – use it or loose it, intervention och utvecklingsbehoven, föräldrasamverkan, kliniska beprövade erfarenheter m.m.

Läs hela Nyhetsbrevet direkt via länken Barnplantornas Nyhetsbrev Äntligen! Cochleaimplantat erkänd behandlingsmetod i sjukvården