Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Sommar – från reflektion till inspiration

Barnplantornas sommarläger inspirerar

Vi i Barnplantorna är precis tillbaka från ett otroligt lyckat och inspirerande sommarläger i Barnplantorna regi. TACK alla föräldrar som deltog för att ni återigen har inspirerat oss, varandra och alla föreläsare.

Sedan 1998 har Barnplantorna anordnat läger för familjer till barn med cochleaimplantat och senare även för familjer till barn även med andra typer av hörapparater. En tillbakablick på lägren blir typ ett historiskt utvecklingsskeende. De allra första barnen med CI på 1990-talet var huvudsakligen barn med en teckenspråkig kommunikation – sen CI-behandling samt ringa stöd i förskola och skola för hörsel- och talspråksutveckling. In på tidigt 2000-tal hade målgruppen barn på familjelägret förändrats till att huvudsakligen handla om barn med tal- och tecken som stöd till talet i kommunikationen. Allteftersom åren har gått har barnens kommunikation övergått till att bara handla om en talad kommunikation. Barnen pratar numera dialekter utifrån var i landet de bor.

Familjelägret en exposé över en förändrad målgrupp – döva barn HÖR!

Familjelägret är en exposé över ett skeende som vi är mitt uppe i. Tidig CI-behandling under ett års ålder, inkluderad förskola/skola, AVT (Auditory Verbal Therapy) har banat väg för helt andra möjligheter för dagens barn med grav hörselnedsättning eller dövhet. Ungdomar med CI åker på fotbollsturneringar med hörande ungdomar, deltar i en rad fritidsaktiviteter etc. Tekniska hjälpmedel är till god hjälp.

Från Forskning till barnen IRL (In Real Life)

Under tiden som meningsskiljaktigheterna fortsätter i sociala medier om CI-behandling på barn och deras språk och kommunikationsbehov och där individer hävdar evidens för sitt synsätt medelst länkar till olika forskningsrapporter fortsätter barn med cochleaimplantat och andra typer av hörapparater att ta större och större plats på sina villkor i vårt gemensamma  samhälle på helt andra villkor än barn födda för trettio, fyrtio år sedan. Det är glädjande att se och de är vi en majoritet som idag bejakar.

Forskning är nödvändigt, men det är dagens barn som visar vägen och ger ett utvecklingsperspektiv som ska ligga till grund för utveckling av intervention, förskola och skola.

Teknisk utveckling – bluetooth

Bluetooth eller streamingmöjligheter är nu även möjligt i CI-processorer, vilket banar väg för att sudda ut fler gränser för barn med CI/hörapparater. 2018 fyller Bluetooth-tekniken 20 år, men det är först på senare år som tekniken slagit igenom på allvar. Istället för kablar (rumsslinga, halsslinga) är det fler och fler med en hörselnedsättning som har fått en enklare vardag med streaming/Bluetooth-teknik. Rumsslingor som inte fungerar ersätts med att individen har makten att styra och bestämma över sina tekniska hjälpmedel. Vi kommer att få se en otrolig utveckling inom detta område – en utveckling som vi är precis i början av. Det handlar om trådlös överföring av ljud direkt från din Iphone/smartphone till CI/hörapparat. Många vittnar redan om en helt annan ljudkvalitet än vid kabelöverföring.

Kunskapssökande föräldrar en del av utvecklingen

Många föräldrar som deltog på Barnplantornas familjeläger var otroligt förtretade över bristen på information; ja till och med över felaktig information från lokal hörselvård. Med mer kunskap hos föräldrar kommer utvecklingen inom intervention (hörselhabilitering) samt vilka hörseltekniska hjälpmedel som tillhandahålls att ifrågasätts i en ökande grad, om hörselvården i vissa regioner fortsätter att arbeta med ringa fokus på utvecklingen.

Här kommer Barnplantorna att fortsätta sitt stora påverkansarbete i samverkan med en rad aktörer nationellt såväl som internationellt för barns rätt till delaktighet och val i en alltmer gränslös värld. Efter sommaren är vi åter redo att fortsätta på KUNSKAPSTÅGET FRAMÅT.

TREVLIG SOMMAR!