Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas sommarkurs för familjer uppdaterar föräldrar för elfte gången!

Uppdaterade föräldrar driver utvecklingen FRAMÅT

För elfte gången går Barnplantornas familjeläger av stapeln. Sedan 1995 har Barnplantorna varit en viktig aktör i ett förändringsarbete för utveckling av familjeintervention i tiden och för rätt stöd till barn med hörselnedsättning i förskola och skola. Aldrig har behoven av information varit så stora i en tid när hörselteknologin utvecklas i en rasande fart samt när forskning visar på neurologiska aspekter (hjärnans utveckling) på lärande. Uppdaterade föräldrar är en viktig pusselbit i ett nödvändigt förändringsarbete för barnens skull.

Ansedda experter och forskare är på plats

Ett unikt och digert kursprogram visar att Barnplantorna följer utvecklingen. Amy McConkey Robbins från USA informerar om handfasta principer för att stödja barnet till framgång i förskola och skola. Musik inom intervention berörs. Hur ser hörselträning ut i vardagen för en användare av cochleaimplantat? Om det berättar Jacob Johanen själv hörande med cochleaimplantat. Kommunikation och språk samt stöd i föräldraskap får föräldrar i slutet av kursveckan.

Traditionen bjuder på festmiddag med live-musik

Aldrig hade vi 1990 kunnat ana att döva barn skulle höra med ett återskapat sinne medelst cochleaimplantat! Vi hade inte heller kunnat förutspå att barnen skulle “rocka loss” till live-musik.

Sista kvällen rockar hela Folkhögskolan loss!

Program Barnplantornas familjekurs

Följ oss från lägret på Facebook, Instagram och Twitter.