Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Rättsosäkert för barn med funktionsnedsättningar

Omvårdnadsbidraget behöver nationella riktlinjer

Sveriges Radio rapporterar att

  • Familjer som har barn med liknande funktionsnedsättning riskerar att få olika bedömningar och stöd när de ansöker om det nya omvårdnadsbidraget hos Försäkringskassan.
  • Orsaken är enligt en ny rapport från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar, något som är centralt för att bedöma extra behov.

Detta kan enligt ISF leda till liknande behov hos barn får olika bedömning; något som Barnplantornas medlemmar har noterat under flera år både med vårdbidraget och nu även med omvårdnadsbidraget som ersatte vårdbidraget.

Syftet med omvårdnadsbidraget är att föräldrar till barn med funktionsnedsättning ska kunna ansöka om ersättning från Försäkringskassan om de behöver gå ned i arbetstid eller har extra kostnader.

65 000 barn hade tidigare rätt till vårdbidrag

När vårdbidraget ersattes av omvårdnadsbidraget 2019 hade ungefär 65 000 barn rätt till vårdbidrag. Nu visar en granskning från Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, att föräldrar som ansöker om det nya omvårdnadsbidraget riskerar att hamna i en rättsosäker situation. Orsaken är enligt granskning att barn som har liknande omsorgsbehov kan bedömas olika, när det saknas en definition av vad som är normalt föräldraansvar.

Det är, enligt ISF:s rapport angeläget med nationella riktlinjer om föräldraansvar, även om detta kan tyckas vara en svår uppgift. Alternativet är, enligt ISF, sämre och menar att Regeringen lägger det här i knäet på enskilda försäkringsutredare att själva reda ut.

Tanken var att föräldrar med vårdbidrag skulle ha samma förutsättningar att få det nya omvårdnadsbidraget. Så har det inte blivit. Försäkringskassans siffror visar att av de föräldrar som haft vårdbidrag och sedan ansökt om omvårdnadsbidrag eller merkostnadsersättning fick trettiotre procent en lägre ersättning och tjugoen procent avslag.

Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har granskat 148 sådana fall.

En viktig förklaring är att barn blivit äldre och behöver mindre omsorg, men i nästan hälften av fallen där föräldrarna har fått lägre ersättning eller avslag går det inte att se varför. Och enligt ISF har behovet av riktlinjer blivit större eftersom Försäkringskassan idag fokuserar mer på föräldraansvaret. Eftersom det är en viktig del av bedömningen så är det klart att det kan vara sannolikt att det har påverkat bedömningen, enligt ISF.

BARNPLANTORNA