Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Hur ska jag få mitt barn att bära CI-processorerna?

Strategi för heltidsanvändning av CI-processor

Under många år har vi mött föräldrar som kämpar med att barn ska använda sina CI-processorer. Detta gäller även föräldrar till barn med konventionella hörapparater såväl som benförankrade hörapparater. Vi har också mött föräldrar vars barn fick CI för kanske femton år sedan som sagt att CI inte fungerade för deras barn då. Ofta (inte alltid) handlar det istället om otillräckligt stöd ifrån hörselhabiliteringen vid den tidpunkten. Idag finns det så mycket mer erfarenheter hos interventionsverksamheterna. Evidens som entydigt visar att heltidsanvändning av såväl CI som andra typer av hörapparater är nödvändigt om målsättningen är optimal hörsel- och talspråksutveckling.

Avkodning av ljud är en komplex funktion som sker i hörselbarken i höger och vänster hjärnhalva. Hörselbarken är sammanlänkad även med andra områden i hjärnan. De olika sinnena samspelar och förstärker förmågan att förstå händelser och intryck från vår omvärld. Detta benämns multisensorisk integrering. Det är viktigt att veta att sinnesområdena både samverkar och konkurrerar med varandra. Tidig och optimal hörselstimulering är nödvändig för att sinnesområdena i hjärnan ska utvecklas och samverka. Därför är optimal intervention i samverkan med hängivna och engagerade föräldrar en förutsättning för barns hörsel- och talspråksutveckling.

“Mitt barn vill inte bära sina CI”

Föräldrar tänker ibland att det äntligen är över när CI-utredning, operation och inkoppling är förbi. Varje fas har emellertid sina utmaningar för inte bara ditt barn, men framförallt för dig som förälder. Ibland vill inte barn bära sina CI-processorer. Andra barn älskar dem från första början. Det kan vara jobbigt för föräldrar att höra andra föräldrar säga, att deras barn älskade att höra från första början.

Är att höra barnets val eller är det väsentligt i er familj?

Elizabeth Rosenzweig, känd AVT terapeut i USA menar att

-det första föräldrar bör fundera över är sitt förhållningssätt. Är hörsel i er familj valfritt eller väsentligt?  Inget av svaren är fel eller rätt, men svaret på frågan leder till olika handlingsplaner för att få ditt barn att bli heltidsanvändare.

Om att höra är valfritt i din familj, menar Rosenzweiger, så är inte fokus att få barnet att bära sina CI-processorer. Märk väl att om du som förälder önskar optimal hörsel- och talspråksutveckling för ditt barn så är inte “att höra är valfritt” för ditt barn heller ett val i er familj. Om “hörsel är valfritt” i din familj så bör du omgående komma igång med visuell kommunikation för att ha en kommunikation när ditt barn inte bär sina CI-processorer. Du bör också få information om att (via interventionsteamet)  resultatet avseende hörsel- och talspråksutveckling blir annorlunda för ditt barn jämfört med de familjer som har förhållningssättet att hörsel är väsentligt och viktigt” för barnet.

Om att höra är viktigt i er familj så är det inte valfritt att bära sina CI-processorer eller inte. Enligt Elizabeth Rosenzweig måste du då istället som förälder ha samma förhållningssätt angående ditt barns CI-apparater som vid andra icke-förhandlingsbara beslut du fattar gällande ditt barn, som t.ex. att borsta tänderna, gå till tandläkaren, använda cykelhjälm etc.

När du väl vet var du står som förälder kan du söka orsak varför ditt barn inte vill bära sina CI-apparater alltid för att eliminera t.ex. fel på implantatet.

Gör det ont att höra?

Ingen förälder vill att barnet ska ha ont. Det ska aldrig göra ont att bära sina CI-apparater. Som förälder kan du kolla vissa saker som

  • hur ser operationssnittet ut?
  • är magnetstyrkan för stark i spolen – checka av hudområdet under och runt magnetspolen.
  • tynger CI-processor-kroken på örat och har orsakat rodnad?

Om du finner något av ovan skäl kontakta CI-behandlande sjukhus eller lokal hörselvård.

Om barnet uttrycker att det har ont när du sätter på CI-processorerna provar att sätta på dem, men utan ljud. Om ditt barn då fortfarande uppvisar att det gör ont handlar det mer om något som bör diskuteras utifrån psykologiska orsaker, enligt Elizabeth Rosenzweig.

Är ditt barns “CI-map” korrekt inställd?

Är ditt barns inställningar av implantatet korrekt anpassade. Det kan hända under ditt barns uppväxt att hörselbehoven förändras. Om ditt barn helt plötsligt efter flera år inte vill höra kan det handla om att CI- programmet i implantatet behöver justeras. Ta kontakt med CI-behandlande sjukhus omgående.

“Mitt barn väljer bort CI i vissa situationer”

Om ditt barn väljer att ha CI ibland och inte vid andra tillfällen kan det handla om att ditt barn ser sitt CI som ett medel att styra och ställa hemma över föräldrar eller syskon. Var lika konsekvent som förälder som vid andra icke-förhandlingsbara beslut som att borsta tänderna, gå upp på morgonen, gå skolan m.m.

Om det ändå är tufft..

Om du som förälder känner att det ändå är tufft och att du har provat allt men behöver hjälp för att ditt barn ska bli heltidsanvändare sök stöd hos CI-behandlande sjukhus eller interventionsverksamhet (hörselhabilitering). Du är säkerligen inte ensam om detta och det är viktigt att ta tag i eventuella problem omgående. Ditt barns hörsel- och talspråksutveckling hänger på det!

Du är även välkommen att kontakta oss i Barnplantorna. Vi har lång erfarenhet av dylika problem.

Texten är ett sammandrag från ett blogginlägg av Elizabeth Rosenzweig, AVT-terapuet i USA.