Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Vad är CMV (cytymegaloviruset)? Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV?

Vad behöver gravida kvinnor veta om CMV?

Ett antal barn med cochleaimplantat och/eller konventionella hörapparater har förvärvat sin hörselnedsättning eller dövhet redan som foster. De är genom modern smittade av CMV (cytomegaloviruset).

CMV är ett virus som överförs från person till person via kroppsvätskor som saliv eller urin. För personer med ett intakt immunförsvar orsakar det oftast tillfällig feber eller huvudvärk. För en gravid kvinna kan det få avsevärt allvarligare konsekvenser. Den gravida kvinnan kanske inte själv känner sig sjuk, men CMV viruset kan genom moderkakan infektera fostret och orsaka permanenta funktionsnedsättningar som hörselnedsättning och hjärnskador som orsakar intellektuella handikapp av olika grader.

Australien rapporterar: 2 000 nyfödda är årligen infekterade med CMV

Varje år föds det 2 000 bebisar i Australien som är infekterade med CMV. Av dessa har cirka 380 bebisar genom CMV erhållit permanenta skador som dövhet, blindhet och andra hjärnskador som resulterar i intellektuellt nedsatta funktionsförmågor. I utvecklingsländerna rapporteras det att en nyfödd av fem som föds med CMV kommer att ha permanenta skador. Det innebär att CMV är den huvudsakliga orsaken till funktionsnedsättningar bland nyfödda.

Forskare känner fortfarande inte exakt till vilka mekanismer som styr hur foster blir infekterade med CMV, men misstänker att gravida kvinnors blod först infekterar cellerna i moderkakan där de förökar sig och sedan via navelsträngen infekterar fostret.

Gravida kvinnor är omedvetna om CMV!

Gravida kvinnor är omedvetna om vad CMV är och konsekvenserna av CMV. Studier i Kanada, USA, Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Japan visar att 61-87 procent av gravida kvinnor aldrig har hört talas om CMV.

Det rapporteras inte heller om några kampanjer för att medvetandegöra gravida kvinnor hur de kan skydda sin baby mot CMV. Genom att gravida kvinnor inte har någon kunskap om CMV riskerar också bebisar att infekteras med CMV. Det ska jämföras med informationskampanjer rörande listeria som kan orsaka svåra infektioner hos gravida och kan undvikas genom att inte under graviditeten äta mjuk delikatessost, rå fisk eller rått kött.

Ändå rapporteras det t.ex. att CMV är mer vanligt bland gravida än listeria.

Information och medvetande kan förhindra CMV

Information om CMV och hur det kan förhindras hos nyfödda kommer att öka. Kvinnor bör medvetandegöras att de kan drabbas av CMV genom kontakt med småbarn. För att undvika att drabbas av CMV kan följande åtgärder minska spridning och minska antalet nyfödda med CMV

  • dela inte mat eller dricka med små barn
  • stoppa inte barns nappar eller leksaker i din egen mun
  • undvik kontakt med små barns saliv när du pussar barnet
  • god handhygien; tvätta händerna noga efter blöjbyte etc.

Vaccin mot CMV ännu ej i sikte

Forskning rörande vaccin mot CMV pågår.

Barnplantorna är engagerade i frågan då barn vars familjer är medlemmar i vår organisation har förvärvat dövhet/hörselnedsättning genom CMV, Dessa barn är cochleaimplantat eller hörapparatanvändare.

Forskning pågår även i Skandinavien rörande CMV. Barnplantornas forskarkontakter inom CMV-området är PhD Ulrika Löfkvist (Norge) och MD och PhD Eva Karltorp (Sverige).