Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna lanserar informationsfilm

Barnplantorna producerar åter film!

Vi lever i en tid där hörselteknik utveckling och förändringar av familjeinterventions-verksamheterna går hand i hand. Möjligheterna för barn med hörselnedsättning har aldrig varit större. Samtidigt är utmaningarna stora.  Det handlar om att som förälder vara uppdaterad med kunskap för att kunna stödja sitt barn, ställa rätt frågor på hörselvård/CI-behandlande sjukhus samt vara aktiv i sitt barns förskole- och skolgång.

Som ett led i att sprida evidensbaserad information lanserar vi nu även en kort informationsfilm för att exponera Barnplantornas unika verksamhet. Även du kan vara aktiv i att informera genom att sprida eller hänvisa till informationsfilmen.

Tack till alla barn/ungdomar, föräldrar, personal i olika verksamheter samt Sahlgrenska universitetssjukhuset med personal som bidragit till informationsfilmen på olika sätt. Tack också till andra medverkandes samt produktionsbolaget Xtrovert Media.

Informationsfilmen finner du på Youtube eller direkt här Barnplantornas informationsfilm