Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas ordförande erhöll SPAF:s pedagogiska utmärkelse för 2017

Pedagogisk utmärkelse till Barnplantornas ordförande

I maj hade yrkesföreningarna för specialpedagoger för barn med dövhet och hörselnedsättning och audionomer en gemensam konferens i Uppsala. Det var SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen) samt Audionomförbundet som samverkade.

Vid en middag på Uppsala slott för 500 konferensdeltagare erhöll Barnplantornas ordförande, Ann-Charlotte Gyllenram SPAF:s pedagogiska utmärkelse för 2017.

Visionär och mod i beskrivning av pristagaren

Helene Bergstadius, SPAF ordförande beskrev pristagaren som

-signum för pristagaren Ann-Charlotte Gyllenram är att vara visionär, inte väja för kontroversiella spörsmål, utan driva utveckling och förändringsarbete genom att ihärdigt sprida ny forskning och beprövade erfarenheter kring pedagogiska, tekniska och medicinska aspekter på CI.

“Utmärkelsen en ära och ett erkännande”

Ann-Charlotte Gyllenram konstaterade att utmärkelsen var en stor ära men även ett erkännande av Barnplantornas omfattande informationsarbete. Hon konstaterade också

-att vara visionär hänger samman med att se det förgångna, ha stor kännedom om nutid samt en nyfikenhet och vetgirighet om framtiden. Vi är mitt i ett skeende utan slut. Yrkesverksamma inom hörselområdet, föräldrar m.fl. har ett gemensamt uppdrag att fortsätta verka för att alla barns möjligheter ska optimeras, även med ett återskapat sinne som cochleaimplantat.

Barnplantorna är stolta över att årets SPAF-pris gick till vår ordförande Ann-Charlotte Gyllenram.