Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 27 april 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Nyfikenhet bygger relationer och kunskap

Idag får Nyhetsbrevets prenumeranter läsa om nyfikenhet som en del av lärande och att bygga relationer. Vi berör också den fantastiska utvecklingen som modern hörapparat/hörselimplantat (CI) utveckling är. Det ska vi bejaka.

Utmaningar inför familjeinterventionsverksamheterna såväl som CI-klinikerna är den ökande gruppen med migranter med barn med obehandlad hörselnedsättning. Häri ligger oss en språklöshet som blir en utmaning för skolan.

Barnplantorna lanserar informationsfilm

Som ett led i ökad informationsspridning lanserades Barnplantornas informationsfilm

Gapminder- folkbildare av idag

Gapminder behövs för att utmana oss alla. Det handlar om att stå upp för etablerad forskning (factfulness). Innebär bl.a. behovet av faktabaserade ramverk i läroplanen.

Carol Dweck om mindset

Har du ett statiskt eller dynamiskt mindset? Oberoende av vilket tar Barnplantornas Nyhetsbrev åter med dig på utmanande läsning.