Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 29 maj 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Sommar, sol och semester – odla din  egen nyfikenhet

Sista Nyhetsbrevet före sommaren skickas ut till alla förväntansfulla mottagare/prenumeranter idag. Det handlar bl.a. om Barnplantornas elfte familjeläger som åter bjuder på kvalificerade och välkända föreläsare. Från USA kommer åter Amy McConkey Robbins efter förfrågan från föräldrar. En grupp forskare från Lund deltar.

Från välj att vara nyfiken till olika verklighetsbilder

I Nyhetsbrevet beskrivs också hur viktigt det är att bejaka nyfikenhet och utveckling – då håller sig hjärnan aktiv precis som en muskel vid fysisk träning.

Men visst är ledsamt med de alternativa verklighetsbilder om barn med hörselnedsättning som sprids. Att skapa en förenklad förklaringsmodell/verklighetsbild gynnar inga barn. Läs mer om detta i Nyhetsbrevet.

Vårt arv är att utveckla barnens mindset

En stor del av Nyhetsbrevet handlar om hur viktigt det är att utveckla ett dynamiskt mindset. Vad innebär detta och varför är det viktigt och även särskilt viktigt för barn med någon typ av funktionsnedsättning. Barnplantornas ordförande citerar åter ansedda professor Carol Dweck från USA.

Låt dig inspireras av sista Nyhetsbrevet före sommaren.