Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas Nyhetsbrev – Nu söker vi julefrid och önskar er detsamma

Barnplantornas Nyhetsbrev

Barnplantornas Nyhetsbrev har under nästan tio år utmanat och spridit kunskap till både föräldrar och professionella inom familjeintervention (hörselhabilitering), förskola/skola samt många andra intresserade av området personer med hörselnedsättning.

Tusentals prenumeranter erhåller Nyhetsbrevet var tredje vecka. Detta sista Nyhetsbrev för år 2016 handlade förstås bl.a. om vår nya hemsida och denna blogg, som du kan följa både på hemsidan men också via Barnplantornas officiella Facebook-sida.

Nyhetsbrevet handlar också om barns ordförråd, språkstyrka liksom språksvaghet. Vi behöver fortsätta att sprida kunskap om detta.

LENA-metoden och Ord-gör-skillnad programmet som Ulrika Löfkvist i Oslo engagerat  verkar inom berörs, som ett led i aktivt verkande för att lyfta språklig medvetenhet längre upp på agendan inom interventionsverksamheterna.

I Jan Sydhoffs slutbetänkande fick vi veta hur viktigt barns ämnesspecifika ordförråd är. Barbro Westerlund, lärare och språkforskare knyter an till detta när hon konstaterar att alla lärare är språkutvecklare.

Svenska Logopedförbundet var också positiva till Sydhoffs slutbetänkande i sitt remissvar.

Vem äger ordet ‘döv’? Om det slår en tonåring med CI fast att ingen “äger” hur du identifierar dig själv.

Läs mer i det fyra sidor långa Nyhetsbrevet om du är yrkesverksam inom förskola/skola, intervention eller förälder och medlem i Barnplantorna.