Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Familjedag – Samverkan Barnplantorna och Cochlear Nordic

Den 14 januari kl. 10-13 anordnar Barnplantorna i samverkan med Cochlear Nordic en informationsdag för familjer till barn med CI eller Baha. Hela familjen är välkommen och det anordnas lite småaktiviteter för barnen under tiden.

Informationsdagen går av stapeln på Cochlear Nordic, Konstruktionsvägen 14 i Mölnlycke.

Ta chansen och lär dig mer om CI och Baha, ställ frågor och dela erfarenheter med andra föräldrar. Lyssna på intressanta föredrag, var delaktig i workshops och frågestund.

Mer kunskap ger dig större möjligheter att vara aktiv i dialogen med hörselhabiliteringen eller CI-teamet.

Anmäl dig senast den 3 januari till info@barnplantorna.se.