Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – BARN får bära vuxnas “beslut”

Vuxnas beslut avseende sina barn

När det gäller det mesta i vårt samhälle är det barnen som får bära vuxnas beslut eller avsaknad av beslut i tiden.

Just nu lever vi i en orolig tid med ett virus som sprider sig hejdlöst över världen. Vad innebär det? Vad kan det innebära för oss människor, världsekonomin eller sjukvården? Förhoppningsvis kommer något gott efteråt; något som vi människor kan dra lärdom av både på ett individuellt plan samt utifrån våra samhällsstrukturer.

I Sverige lever vi fortsatt i en tid när kunskapen om/från det förgångna tycks krocka med utvecklingsperspektivet gällande barn med hörselnedsättning och då särskilt barn som hör med cochleaimplantat. Framlidna Hans Rosling påpekade vid en av Barnplantornas konferenser att SPSM och en rad andra aktörer i kommun och regioner måste bestämma sig för om vi ska

ge språk till barn eller ge barn till ett språk

Detta och mycket mer läser du som prenumerant på Barnplantornas elektroniska Nyhetsbrev.

Vill du prenumerera? Kontakta info@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA