Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Tillsammans gör vi skillnad

Rädslan allas fiende just nu

Ingen hade säkerligen tänkt sig att få uppleva en tid när ett virus (Covid19/Corona) skulle ställa till så mycket sorg, bedrövelse, rädsla m.m. hos oss alla antingen vi bor i Europa, USA, Asien, Sydamerika, Australien.. Det är och förblir svårt att fokusera på den morgondag som vi vet kommer när vi vågar leva som vanligt igen. Det längtar vi alla efter. Det måste vi också tänka på för att inte låta rädslan ta överhand.

Sjukhus i stabsläge

Media rapporterar frekvent om sjukhus i storstadsregionerna som har gått upp i stabsläge. Vad innebär det för familjer till barn med cochleaimplantat eller vuxna med CI? Barnplantorna har redan fått rapporter från medlemmar och sjukvård att processor-uppgraderingarna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som många har fått kallelse till, nu är uppskjutna på obestämd tid. Vi vet att berörda är besvikna, men också att ni biter ihop under rådande omständigheter. CI-operationer har också skjutits upp i olika regioner. Sjukhusen kraftsamlar på grund av Coronapandemin.

Reservdelar till CI

Är du förälder till barn med CI eller vuxen med CI råder vi dig att se över ditt reservdelsförråd för att CI-tekniken ska fungera. Saknar du något och CI-klinikerna inte svarar i telefon eller på e-post, hoppas vi att berörda CI-leverantörer ställer upp och svarar på frågor eller tillhandahåller reservdelar.

Barnplantabladet under produktion

Trots vikande annonsintäkter inför vårnumret av Barnplantabladet, vilket vi har förståelse för, går vi i tryck om cirka en vecka. All textmaterial bearbetas nu och därefter ser vi framemot att skicka Barnplantabladet till dig. Du bör ha den inom 2-3 veckor. En tidning fylld med positiva nedslag i individers vardag. Det behöver vi just nu.

Mitt i allt – aldrig har vi sett så mycket omtanke och samarbete sprida sig i vårt samhälle. Det är positivt och det kommer en morgondag var så säker.

BARNPLANTORNA