Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Är det en “lyx” i Sverige att få höra på båda öronen?

Behandling med cochleaimplantat fortsatt underfinansierat i vården?

Under  år har vi Barnplantorna tillsammans med många andra konstaterat att vården sorterar olika patientgrupper utifrån behov, men vad vet man om behoven?! Behandling med cochleaimplantat (CI) är fortsatt betraktat och behäftat med en rad myter som att CI är dyrt och du behöver inte höra på båda öronen (!). Idag är resultaten efter operation och inkoppling till CI-hörseln mycket goda för små barn och för vuxna med kort duration av dövhet. Alla barn med behov av hörsel via CI på båda öronen erhåller också det. För vuxna är det däremot ytterst få som får höra på båda öronen även om det är medicinskt indicerat! För dyrt enligt sjukvården!

Ekonomiska aspekter inte längre en sanning!

Ekonomiska aspekter på bristen på ordination av dubbla CI är dock inte längre en sanning!  Det har Socialstyrelsen konstaterat, som definierar olika nivåer avseende kostnadseffektivitet ICER (Kostnad/QALY i SEK) enligt

  • Låg kostnad ≤ 100 000
  • Måttlig kostnad 100 000 – 499 000 SEK
  • Hög kostnad ≥ 500 000 SEK
  • Mycket hög kostnad ≥ 1 000 000 SEK

Nu kan äntligen sjukvården placera in behandlingen med CI i ett ekonomiskt sammanhang, när kostnadseffektiviteten mellan olika kirurgiska behandlingar kan jämföras. Följande framkommer

  • Knäplastik har ett ICER-värde på 150 454 SEK/QALY. Medelåldern vid operation är 68.8 år. 15 500 knäplastik-operationer utförs årligen.
  • CI-behandling har ett ICER-värde på 145 967 SEK. Medelåldern vid CI-operation är 61 år. Årligen utförs cirka 200 operationer!

Både knäplastik och CI-operationer betingar enligt Socialstyrelsens kriterier nivån på måttlig kostnad, men ändå; behandlingen med CI är synnerligen gravt underfinansierad. Nationellt torde cirka 15 000 vuxna uppfylla de medicinska kriterierna för CI-behandling!

Cochleaimplantat är inte dyrt!

Slutsatsen åter är att cochleaimplantat är inte dyrt, behandlingen är underfinansierad, habiliteringen är inte optimerad eller evidensbaserad. Nationella riktlinjer finns inte. Önskar CI-användare uppdatera sig till ny teknik är det inte möjligt med 5-6 års intervall som i många länder i övriga Europa. I Sverige kan du få vänta upp till tio år. Listan kan göras ännu längre. Under tiden fortsätter Barnplantorna rapportera om statistik och reportage om barnen och deras familjer, ungdomar och unga vuxna som hör med CI; ett återskapat sinne.

Barnplantornas omfattande statistik snart tillgänglig

Under augusti presenterar Barnplantorna i sedvanlig ordning omfattande statistik över antal CI-operationer, vilka fabrikat individer eller familjer väljer, regionala skillnader, trender m.m. Hur ska statistiken tolkas? Påverkade pandemin CI-vården? Om några veckor  kommer Barnplantornas analys. Håll utkik!

BARNPLANTORNA