Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 11 juni 2023

Förnekelse kontra faktaresistens

Vi är många verksamma inom området cochleaimplantat, som gläds över en fantastisk utveckling för de som HÖR med CI.

Att bli en aktiv del av vårt gemensamma samhälle även för barn födda med dövhet/grav hörselnedsättning är idag ingen ouppnåelig dröm för några få, utan en realitet för en majoritet av barn med en utvecklingsbar hörselfunktion.

Faktaresistens är ett förhållningssätt som innebär att man inte låter sig påverkas av fakta som talar emot ens egen uppfattning. En ovilja att acceptera en sanning trots att det finns bevis för den. Hur bemöter man då faktaresistens? Jag vill gärna tro att det handlar om att finna de gemensamma ståndpunkterna och att det alltid finns några. Jag ska dock erkänna att jag finner detta svårare och svårare.

Fakta är att

  • Klinisk beprövad erfarenhet för CI-behandling av barn idag är omfattande
  • Longitudinella kohortstudier (t.ex. LOCHI-studien i Australien) borde ge vägledning och gå hand i hand med klinisk beprövad erfarenhet
  • Alla borde vilja barnens bästa och omfamna de möjligheter döva barn har idag

Mer om detta läser du i Nyhetsbrevet!

Klinisk beprövad erfarenhet kontra forskning

Den kliniska beprövade erfarenheten är idag omfattande. Även i senaste numret av Barnplantabladet för några veckor sedan publicerade Barnplantabladet statistik över denna utveckling. Det tycks emellertid inte (i vart fall inte i Sverige) finnas någon balans mellan klinisk beprövad erfarenhet och forskning. SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) tycks fortsatt frenetiskt leta efter ”forskning” för bekräftelse.

Under många år har vi i Barnplantorna fortsatt att hänvisa till australiensiska LOCHI-studien. Det bemöts med tystnad. Märkligt då det är en unik pågående longitudinell kohortstudie.

Läs mer om detta i Nyhetsbrevet!

ESPCI 2023 i Rotterdam

I Nyhetsbrevet läser du även om Barnplantornas deltagande vid ESPCI 2023 i Rotterdam nyligen. ESPCI – European Symposium och Paediatric Cochlear Implant. Varför deltog ingen från SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten? I och för sig inte förvånande då de aldrig deltar på internationella konferenser inom området döva barn med CI.

Detta och mycket mer kan du läsa om i Nyhetsbrevet länk BARNPLANTORNAS NYHETSBREV juni 2023

BARNPLANTORNA