Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Rättvisa är att ge alla barn möjligheter utifrån dagens premisser!

Världen har förändrats – tidig hörseldiagnostik och cochleaimplantat..

Vi skriver 2019 och en rad förväntningar finns på det nya året, som handlar om att beslutsfattare ger barn med dövhet/hörselnedsättning möjligheter baserat på evidens och klinisk beprövad erfarenhet av idag. Jämförelser och erfarenheter i besluten om skola och intervention kan inte längre handla om “gårdagens” döva barn som diagnostiserades sent och som inte erhöll  hörselteknologi av dagens kvalitet.

Jane Madell: Koppling läs- och skrivfärdigheter och talat språk

Barn utan bra språk och fonologiska färdigheter kommer inte att utveckla  goda läs- och skrivfärdigheter, viktig grund för skolframgång och inkludering i vårt gemensamma samhälle. Teckenspråk överför inte per automatik teckenspråk till läs- och skrivfärdigheter.  Rättvisa för alla barn är att beslutsfattare söker stöd för nödvändigt förändringsarbete från den ansenliga mängd forskning (longitudinella forskningsrapporter) och successivt ökande klinisk beprövad evidens, för att varje barn med dövhet/hörselnedsättning ska få nyttja alla sina förmågor och sinnen (även sinnen återskapat på artificiell väg med cochleaimplantat) för språk- och kunskapsutveckling.

Läs mer i Jane Madells (phD, LSLS, Cert. AVT) krönika i Barnplantabladet

Rapport från USA: Debatten som aldrig upphör