Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV – Tillbakablick

Frågor på agendan inför 2019

Inom döv-hörselområdet och barn fortsätter tydligen uppdelningen av dessa barn i döva och hörselskadade trots att ordet ‘döv’ idag har en helt annan innebörd än för några decennier sedan. Det senare irriterar fortsatt en personkrets.

Det som vi alla fortsatt måste intressera oss för och verka för är barnen. Det vi i Barnplantorna tänker på är

 • Barns framtid
 • Evidens
 • Faktaresistens
 • Utveckling
 • Vuxnas ansvar
 • Allas ansvar

Ja, det handlar om barn och inte om makt, positioner och att bevara maktstrukturer!

Läs mer i Nyhetsbrevet om

 • Barn och unga visar vägen för de som vill bejaka utveckling
 • Barnplantornas information i linje med evidens
 • Prediktorer för utveckling
 • Nyckeln till abstrakt tänkande?
 • Utveckling av dynamiskt tänkesätt

Ja, ovan och mycket mer kan Du läsa i Nyhetsbrevet samtidigt som vi önskar er alla

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR