Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Nya tankesätt formar skolan

“Grit” konsten att inte ge upp

Under flera år har Barnplantorna givit ut ett Nyhetsbrev där vi visar på fler och nya tankesätt som formar undervisning och sätten som varje elev kan entusiasmeras på. Det är extra viktigt när det gäller barn med funktionsnedsättning.

Från grit (jäkla anamma) till olika tankesätt (mindset)

I den allmänna skoldebatten är “grit” långt upp på agendan. Vi vet att “grit” är en avgörande psykologisk faktor för att nå framgång, både inom skola/utbildning och framtida yrkesliv. Grit är en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Dessa egenskaper kan utvecklas och förstärkas genom stöd från föräldrar, lärare, vänner och anhöriga. Mer om detta har de som följer Barnplantorna i sociala medier eller som läsare av Barnplantornas Nyhetsbrev kunnat ta del av. Vi har hänvisat till globalt kända forskare som Angela Duckworth och Carol Dweck.

Se filmklippen igen

Angela Duckworth om Grit

Carol Dweck The power of not yet

Det behövs djupare synsätt i ett utvecklingsarbete av skola och familjeintervention rörande arbetet med barn och unga med dövhet/hörselnedsättning och deras familjer.

Det har aldrig varit tydligare än nu att arbete med grit och mindset behöver komma längre upp på agendan för även Specialpedagogiska Skolmyndighetens arbete. Att få barn att utveckla ett växande mindset är som en muskel som behöver tränas. Barn måste “peppas” att jobba även med sådant som är svårt. Vi måste komma vidare än att “bara” diskutera teckenspråk, tvåspråkighet, ljudmiljö, anpassningar i skolan, rättvisa och rättigheter till att utveckla ett elevcentrerat synsätt på individnivå. Detta för att varje barn ska kunna utvecklas till att bli sitt bästa jag i samspel med andra i vårt gemensamma samhälle.

Lyssna och se på det svenska inlägget om Mindset – Växande och låsta tankesätt.

Växande och låst tankesätt