Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV om “Sydhoff-utredningen” före sin tid

Vad hände med den statliga utredningen SOU 2016:46?

Barnplantornas senaste Nyhetsbrev ägnas i stora delar den s.k. Sydhoff-utredningen, SOU 2016:46 Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar. Slutbetänkandet lämnades in till regeringen 2016! Sällan har vi inom området barn med dövhet, hörselnedsättning sett en så genomarbetad utredning. Utredaren Jan Sydhoff åkte land och rike runt och pratade med kommuner, myndigheter, enskilda forskare, rektorer, sjukvård, habilitering, forskare m.fl. Resultatet SOU 2016:46 ett insiktsfullt slutbetänkande med fokus på bästa verksamhet för varje barn.

I sak stod utredningen för perspektivet; UTVECKLING och FRAMSYNTHET. Vi vet dock att det krockar med gamla dogmer i ett paradigm som inte vill se en målgrupp i förändring med ny teknik som cochleaimplantat, digitala hörapparater och hörhjälpmedel med streamingfunktioner.

Sydhoff-utredningen redogör för..

I den digra utredningen redogörs för måluppfyllelse för barn/unga med hörselnedsättning/dövhet i olika skolformer. Den redogör noga för pedagogiska behov utifrån en del nya perspektiv som social kognition och mentaliseringsprocesser. Allt i enlighet med mycket som anges på www.barnplantorna.se.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Sydhoff-utredningen skiljer på specialskolans och grundskolans målgrupp

I enlighet med Barnplantornas inställning skiljer utredningen på specialskolans målgrupp och grundskolans på barnens hemort. Sydhoff fastslår att i specialskolan ska de elever gå som har behov av en tvåspråkig undervisning i en teckenspråkig miljö. Om inte målgrupperna vore olika skulle det naturligtvis inte finnas anledningar för staten att snedfördela statliga medel på det sätt som görs till förmån för specialskolan.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Sydhoff-utredningen ett “nollsummespel”

Enligt SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) är utredningens förslag för dyra att genomföra. Den insiktsfulle läser den ekonomiska konsekvensanalysen i utredningen och inser att det är fel. En omfördelning av statliga medel innebär att statliga medel används mer kostnadseffektivt och till gagn för alla barn (med hörselnedsättning/dövhet). Den geografiska bindningen till fem orter för specialskolorna måste upphöra. Det finns behov av en specialskola samt en specialskola med en teckenspråkig miljö för att centrera kompetens och en fullgod teckenspråkig miljö för barn med behov av det. Låt utbildning för alla barn kosta! I ett livstidsperspektiv blir annars kostnaderna för samhället gigantiska, vilket också Jan Sydhoff konstaterar.

Läs mer i Nyhetsbrevet per mail om du är prenumerant! Kontakta oss gärna på info@barnplantorna.se.