Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

GLAD PÅSK – med våren blickar vi FRAMÅT

Påsklov – familjens tid tillsammans

Det har varit ett turbulent första kvartal för familjer till barn med cochleaimplantat. Utifrån en rad aggressioner mot CI på barn i sociala medier urartade kommentarerna. En summering kan du läsa i Barnplantornas Nyhetsbrev den 15 februari – ett Nyhetsbrev som också ligger tillgängligt på Barnplantornas blogg;  Barnplantornas Nyhetsbrev. Den 15 februari valde Barnplantorna också att ta bort alla kommentarer på Barnplantornas öppna Facebook-sida för att på så sätt sätta punkt. Vi fortsätter emellertid att stödja föräldrar, medlemmar i Barnplantorna, som genom sina kommentarer försvarade inte bara sitt barns rätt att höra och utvecklas med ett återskapat sinne utan därmed också cochleaimplantat som en framgångsrik behandlingsmetod. Vi fortsätter också att stödja de professionella som uttalade sig i kraft av sitt kunnande.

Barn och ungdomar visar vägen..

Vi vet att faktaresistensen är stor inom det polariserade området dövhet/hörselnedsättning. Det står i motsats till en fullständig revolution av nya rön inom kognition, pedagogik, neurologi och evidensbaserad medicin och vård. Ofta hänvisas till enstaka forskningsrapporter för att på så sätt i debatten ge legitimitet till egna ståndpunkter, men vad betyder evidens och evidensbaserad vård?  Jo, evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Det innebär att de, inom t.ex. den CI-behandlande vården, ska kombinera  evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation. Vi lever dessutom i en spännande tid där barn och ungdomar visar vägen.

Hur fungerar det för barn och ungdomar som hör med cochleaimplantat, konventionella hörapparater eller andra typer av hörselimplantat? De senaste månaderna har vi besökt familjer och pratat med barn och ungdomar. Det har aldrig varit tydligare i vilka förmågor som familjer bör besitta för att barnen ska utvecklas och bli sitt bästa jag. Om familjer följer ett statiskt synsätt där mänskliga egenskaper är medfödda och oföränderliga styrs du av ett statiskt mindset. Många familjer som är medlemmar i Barnplantorna, styrs av vetgirighet och en förvissning om att förmågor och prestationer kan påverkas av ny kunskap och nya och egna erfarenheter. Det avspeglar sig i barnens utveckling. Barnplantornas kurser, konferenser och sommarläger är en viktig del i föräldraskapet hos föräldrar till barn med hörselnedsättning.

Carol Dweck, känd professor i psykologi konstaterar att “talanger och förmågor kan utvecklas med hjälp av ansträngning, bra undervisning och ihärdighet”. Det har aldrig varit tydligare att barn behöver föräldrar som anammar dessa synsätt. Vi behöver mer helhetssyn på barn med hörselnedsättning inom intervention, förskola/skola och inom vissa myndigheter än att typen av hörhjälpmedel eller audiogrammet styr framgång i skola och senare i vuxenlivet. Går det att förutspå vilka barn som i slutändan når sina mål? Här är Grit (ihärdighet) en viktig faktor.

Grit är en kombination av uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar. Det ska du som förälder rusta ditt barn med!

Påsken en tid för reflektion och viktig samvaro

Vilka passioner finns i din familj under påsken? Om det handlar om skidåkning, måla ägg, tokiga galna påsklekar eller något annat så är passionen viktig. Det är passionen som gör att människor kan lyckas under några av de mest utmanande perioderna i sitt liv. Dina barn blir på många sätt en spegling i egna handlingar.

Nu firar vi påsk. Med dessa reflektioner önskar vi alla en riktigt GLAD PÅSK.