Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV oktober 2020

Faktaresistens och tysthetskultur – hinder i utveckling

Många ser vårt nyhetsbrev som en frisk fläkt inom ett område (barn med dövhet/hörselnedsättning) där faktaresistens, tysthetskultur men också utveckling råder. Även forskningen är polariserad och indelad i två ”läger” (paradigm). Det som utvecklas och är tillförlitligt är klinisk beprövad erfarenhet av hur det går för barn tidigt anpassade med hörapparater (två månaders ålder) samt barn som genomgår tidig CI-behandling. Vilka är framgångsfaktorerna? Är det kontroversiellt att samtala om?

Är all forskning trovärdig?

Läs i Nyhetsbrevet om du är prenumerant om

Debatten och kampen om döva barns rätt till teckenspråk i en värld där döva barn genom CI-behandling sedan 1991 i Sverige har fått hörsel vilket möjliggör hörsel- och talspråksutveckling fortsätter att vara kontroversiellt. Den stående frågan är huruvida dessa barn ska få möjligheter att vara samhällsbärare eller om de måste bli kulturbärare. Kampen tycks vara mellan det förgångna och nutid/framtid.

Mer och mer framstår det som en kamp även mellan olika forskargrupper eller deras synsätt.

Läs mer i Nyhetsbrevet om forskare som Teresa Ching, Anu Sharma m.fl.

“The ears are just the doorway to the brain”

Carole Flexer är välkänd även i Sverige och av Barnplantornas medlemmar efter att ha deltagit på flera familjeläger i Barnplantornas regi. I dessa sammanhang har det alltid påpekats från föräldrar att:

”Denna information har vi aldrig fått vid återkommande besök på hörselhabiliteringen”.

Carole Flexer brukar beskriva intervention så här:
”We as audiologists have a very important role in working with the families and talking honestly about what it takes to achieve their desired outcomes. It is very important for us to provide information in a format that is relevant to our families, to provide referrals, and to provide the foundation of science that supports the necessary conditions to achieve their desired outcome. The purpose of hearing aids, cochlear implants, personal worn FMs, classroom audio distribution systems, and auditory-based intervention is to access, grow and develop auditory brain centers for listening, talking, reading and learning. The pediatric audiologist’s role is essential in this regard”.

Läs mer i Nyhetsbrevet om Hörselhabiliteringens/familjeinterventions roll i utvecklingen.  Klicka och läs hela  NYHETSBREVET 

Mycket, mycket mer återfinns i fem faktaspäckade sidor av Nyhetsbrevet samt en föraning om vad Barnplantabladet om någon vecka kommer att innehålla. Är du inte prenumerant på Nyhetsbrevet hör av dig till info@barnplantorna.se

BARNPLANTORNA