Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV november 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Faktaresistens beror inte alltid på okunskap

Årets  nästsista Nyhetsbrev handlar om faktaresistens dvs en ovilja att ta in ny kunskap och bejaka utvecklingen. Allt för många står fortfarande kvar på tågperrongen när Kunskapståget susar förbi i expressfart.

Precis hemkommen från en forskarkonferens i Leuven beskriver jag möten med professionella från flera länder i Europa. Välfärden skiljer oss åt, men vi har också föreställningar och illusioner om varandra.

NCFIE konferensen 2018 – är du redo för registrering?

Programmet för NCFIE 2018 finns nu och det är OK att registrera sig. Läs mer på den framväxande hemsidan. NCFIE 2018

Skärp tonen mot vaccinvägrare!

Barnplantorna tar ställning för barnen och att vägra vaccin äventyrar dessutom allas hälsa i samhället. Barnavårdscentraler som är vaccinmotståndare; visst känns det märkligt? Läs mer i Nyhetsbrevet.

Vilka prediktorer för framgång finns hos barn med CI eller hörapparat

Vi vet vilka prediktorer det finns till viss del för framgång hos barn med hörselnedsättning, men det skulle kunna utrönas närmre för att kunna finslipa interventionsplaner. Läs mer i Nyhetsbrevet.

Är du inte mottagare av Nyhetsbrevet men vill bli maila info@barnplantorna.se.