Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV fortsätter att sprida kunskap

Barnplantornas Nyhetsbrev

“Grit” är den största prediktorn för framgång!

Barnplantorna har länge i detta Nyhetsbrev försökt att föra fram många nya tankar och då särskilt inom intervention och lärande. Tankarna som vi för fram handlar om nya rön inom neurovetenskap som är betydelsefulla för utveckling av intervention och lärande i tiden.

Skillnader i hjärnan hos barn i olika samhällsskikt

Forskning visar t.ex. att barn i socioekonomiskt komplexa miljöer har annorlunda arkitektur i sina hjärnor. Hur kan den kunskapen vara värdefull för intervention och skola? Läs mer i Nyhetsbrevet.

Barn med hörselnedsättning behöver “grit”

Hur länge ska många envisas med att inte utmana barn med hörselnedsättning att träda ur sin bekvämlighetszon? Fakta är att barn med hörselnedsättning behöver utmanas och förses med en stor portion “grit” (jävla anamma). Häri finns en stor enighet idag.

Detta och mycket mer läser du i Barnplantornas Nyhetsbrev den 25 augusti om du är mottagare av Nyhetsbrevet.