Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 8 november 2021

Empower the parents – Barnplantornas Zoom-kurser

Världen tycks fortsatt ha svårt att rulla igång ”efter” pandemin. Trots allt är det så att vi ännu inte ser något ”efter” utan farorna i form av utökad smitta som lurar runt hörnet. Dags att vaccinera barn – och tredje sprutan mot Covid-19 hägrar för en del av oss.

Hur anpassar vi oss utifrån rådande omständigheter? I Barnplantorna drog vi igång föreläsningar via Zoom för att ”empower” föräldrarna och professionella.

Jag är också väldigt imponerad över föräldrars engagemang och hur pålästa de är. Jag hoppas att andra föräldrar finner detta inspirerande, eller som en förälder uttryckte det efter en föreläsning med leg. psykolog Jan Andersén,

… som vanligt jättebra med mycket bra information. Givande att höra andra föräldrar som delar med sig av sina tankar och funderingar, man inser att man inte är ensam med sina funderingar!

Skolan i fritt fall – larmrapporterna duggar tätt

Det borde vara omöjligt för berörda skolmyndigheter att inte se fler och fler verksamma inom skolan rasa mot situationen i skolan samt skolmyndigheters toppstyrning av densamma ända ned på lärandet i klassrummet. En ensidig vurm för digitalisering. Har det lett till bättre skolresultat? Svar: Nej.

Larmrapporterna kommer tätt om ungdomars läsförmåga. Enligt en artikel i tidningen Läraren där tre forskare har sammanställt statistik om ungas läsvanor så minskade andelen niondeklassare som läser fem sidor eller mer varje skoldag mellan 2007 fram till 2017 från 44 procent till åtta procent. Hur möter berörda skolmyndigheter dessa problem? Får vi en generation av analfabeter? Hur kommer det i så fall att påverka ett demokratiskt samhälle, grundat på medborgarnas ansvar att rösta fram de folkvalda?!

Läs mer om detta i Nyhetsbrevet och om “sju traditionella undervisningsmetoder som funkar”.

Intervention – Empower the parents

En av Barnplantornas samarbetspartners tillika föreläsare på Barnplantornas Zoom-kurser Ulrika Löfkvist skrev för ett tag sedan på Facebook att ”Forskare och kliniker behöver bli bättre
på att förmedla ny, uppdaterad kunskap till föräldrar. Till exempel vad vi idag vet om språkmiljöfaktorers betydelse och vilka strategier som faktiskt gynnar små barns språkutveckling”
Dana Suskind, välkänd läkare och initiativtagare till 30-Million Word Project i USA, säger såhär (så riktat till hörselhabilitering/interventionsteam i Sverige)…

Läs mer i Nyhetsbrevet

Du kan också läsa om olika föräldrastilar; livets svåraste, mest utmanande och passionerade uppgift.

Klicka på länken BARNPLANTORNAS NYHETSBREV

BARNPLANTORNA