Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 6 oktober 2023

Hörselhabiliteringen i otakt med CI-statistiken

I flera decennier har vi i Barnplantorna verkat utifrån det enskilda barnets bästa. Vi har också fått rätt på punkt efter punkt även om detta inte rönt något större erkännande. Det är tufft att vara banbrytande!
Vi såg tidigt:
• potentialen i cochleaimplantat för barn att utveckla hörsel och talspråk,
• potentialen i att barn med adekvat stöd skulle kunna få samma eller nästintill samma förutsättningar som hörande barn i vårt gemensamma samhälle,
• mer eller mindre naiva verklighetsfrånvända utredningar komma och gå som har haft sin grund i dåtid, som t.ex. projektet med en eventuell sammanslagning av Manillaskolan och Alvikskolan. Utredningen borde aldrig påbörjats!

Mer om detta kan du läsa i Barnplantornas NYHETSBREV.

Men de som det inte går bra för..

Vi måste även prata om de barn som det inte går bra för. Varför gör vi inte det!? Hälften att de barn som får CI idag opereras under ett års ålder (fem/sex månaders ålder). Dessa barn går
det oftast riktigt bra för. Den andra hälften av de barn som CI-opereras idag har utomeuropeisk bakgrund. Det är en mer differentierad grupp barn.

Det kan handla om:
• sent CI-opererade av olika skäl,
• språklösa/bristfälligt hemspråk av olika skäl,
• föräldrar som inte vet hur de ska stödja sitt barn,
• flerfunktionshinder p.g.a. kusingifte i föräldrars kultur.

Läs mer om detta i NYHETSBREVET!

Efterlysning: Nationellt vårdprogram

Det behövs ett särskilt nationellt vårdprogram för den stora andel barn med utomeuropeisk bakgrund, som behandlas med CI eller andra typer av hörapparater. Vi vet att målbilden kanske
ser annorlunda ut, men hur många fler skulle ha bättre förutsättningar om de och deras föräldrar fick annat stöd? I USA har (som vi tidigare informerat om vid ett flertal tillfällen) MD Dana Suskind etablerat ett projekt ”Thirty Million Words – Building Child´s Brain” med syfte att nå mammor i socioekonomiskt svaga områden. Föräldrar kan göra skillnad för sitt barn om
de förstår potentialen i deras samtal med barnet.

Läs mer om detta i NYHETSBREVET!

UTVECKLING

Graeme Clark, läkare och upphovsman till cochleaimplantat beskrev fint i sina memoarer ”I want to fix ears” vad utveckling och livsförändrande idéer bygger på, nämligen:

”We stand on the shoulders of others, so we can see ahead, and we have the responsibility to let the next generation stand on our shoulders and see ahead. If we have been able and fortunate to do something that´s been worthwhile then we should encourage others coming along and share that excitement.”

Så ödmjukt beskrivet. Inom hörselområdet kämpar vi fortsatt med diskussioner om evidens kontra synsätt. Så ledsamt.

Läs hela Nyhetsbrevet och låt Dig inspireras och delta i paradigmskiftet för barnens skull. Klicka på länken nedan

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 6 oktober 2023

BARNPLANTORNA