Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 1 mars 2019

International Cochlear Implant Day – Krossade vi myterna?

En hel värld firade den 25 februari, som sedan några år tillbaka är en globalt vedertagen dag att fira cochleaimplantat (CI), en medicinteknisk landvinning för att återskapa ett sinne. Sociala medier fullständigt svämmade över av glädjeberättelser från vuxna som hör med CI, från föräldrar till barn med CI, från organisationer, från professionella verksamma inom områden som intervention, sjukvård, skola..

Krossade vi myterna?

Naturligtvis krossade vi inte myterna om att särskilt barn med CI “tillhör” och är “avvikare” från dövsamhället. Alla måste lära sig teckenspråk. De föräldrar som inte förstår detta är dåliga föräldrar m.m.

Det spelar ingen roll hur många barn, ungdomar och vuxna som presenterar sin verklighet som CI-hörande. Det är som antivaccinationsrörelsens faktaresistens..

Ovan och mer som folkhälsomedvetande, bryt dina tankefällor, “popcornhjärna”, spädbarns språkliga begåvning etc kan du läsa i Nyhetsbrevet som skickades ut till prenumeranter den 1 mars.

Även om du inte är prenumerant kan du läsa Nyhetsbrevet via länken BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 1 mars