Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS JUL-NYHETSBREV 2022

Hur bejakar vi utvecklingen?

På fem faktaspäckade sidor kan du åter läsa om barn med hörselnedsättning och deras behov i förskola/skola, intervention/hörselhabilitering och vad både föräldrar och professionella måste veta för att varje barn ska få möjligheter att utvecklas till sitt bästa JAG. I Sverige hämmas utvecklingen inom dessa områden av en rad bromsklossar som bekant. I detta Nyhetsbrev kan du läsa om

Ett helhetsperspektiv på hörselnedsättning kräver kunskap

Det krävs fortsatt mer kunskap inom hörselhabilitering/intervention och sjukvård om hur kognitiv stress och överbelastning kan hanteras om man har en hörselnedsättning.

Frågan är vilka markörerna är för framgång? Varför vissa tycks ha bättre nytta av sitt/sina CI än andra. Jag blir fortsatt bestört när föräldrar berättar om information från hörselhabiliteringen, som mest tycks handla om vad deras barn inte kommer att kunna åstadkomma istället för vad som krävs i form av insikter om både möjligheter och hinder. Hur mycket information får föräldrar om hjärna och mindset?

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Skolan idag en sorglig verklighet

Så här skriver universitetsadjunkt i pedagogik vid Göteborgs universitet, Anna-Karin Wyndhamn i en debattartikel

Det uppstår kaos hemma hos oss när det vankas prov i skolan. Inte för att min tonåring är lat eller saknar intresse. Nej, orsaken är ett studiematerial som brister betänkligt. Övningen startar med försök att hitta en röd tråd i ett gytter hophäftade kopior från olika källor och digitalt mischmasch av filmsnuttar, textflikar och Power Points.

Vad hände med den viktiga strukturen som all undervisning bör vila på? När utvärderar Sveriges skolmyndigheter sina egna verksamheter?

Läs mer i Nyhetsbrevet

Brister i skolan skapar ett ojämlikt samhälle

Skolmyndigheterna tycks inte vara lyhörda inför lärarna ute i verksamheterna. En av debattörerna på Twitter tillika lärare, Fredrik Sandström konstaterar

Skolan är så ideologiskt präglad på många sätt. Både skolmyndigheter och skolpolitiker har dåliga kunskaper om barn, kunskap om lärande. Då blir det så här.

Det är dags att föräldrar ställer sig bakom lärares och skolors krav på läroböcker och möjligheter till tid för att bedriva strukturerad undervisning. I en debattartikel nyligen skrev
professor Martin Ingvar (som jag brukar citera) att berörda skolmyndigheter icke kan redogöra för hur de klarar sitt uppdrag.

Läs mer i Nyhetsbrevet

Hur går det för ungdomarna med CI

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet har påbörjat en studie om hur det går för de ungdomar som behandlats med CI som barn. En första lägesrapport kom den 9
december vid ett seminarium via zoom.

Fokus på seminariet var föreläsningar om de här barnens:
• Språkutveckling
• Hörsel
• Balans
• Etiologi
• Social hälsa

Om detta och mycket mer som handskriftens betydelse samt forskning kring ordförrådets betydelse för barn med cochleaimplantat kan du läsa i senaste Nyhetsbrevet. Klicka på länken nedan och läs mer

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

BARNPLANTORNA