Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna rapporterar: Sjukvårdsnämnden i Skåne erkänner att de inte kan tillhandahålla sjukvård..

Barnplantorna: Sjukvården bortser från sitt patientansvar

Cochleaimplantat/CI är sedan tre decennier tillbaka en kliniskt väl beprövad behandlingsmetod för att återskapa hörsel hos barn och vuxna med dövhet/grav hörselnedsättning. Länge har det fokuserats på kostnaden för en operation där cochleaimplantat inopereras i snäckan och skallbenet. Efter en CI-operation är personen beroende av fungerande teknik under hela sin livstid för att höra och när det gäller barn också för att utveckla hörsel, tal, språk och kognitiva förmågor. Det innebär att sjukvården har ett patientansvar, som initierades vid CI-operationen. Ansvariga inom landstingen i Sverige har under år vägrat se eller inse de möjligheter som följer med CI-behandling. För barn handlar det om ökade möjligheter till inkludering i vårt gemensamma samhälle, fullgöra skolgång och möjligheter till arbete på samma premisser som andra. Det handlar med andra ord om en stor besparing för samhället.

Uppgradering av den yttre CI-tekniken – en liten kostnad för sjukvården

I brev till ansvariga inom landstingen Region Skåne och Västra Götaland under 2017 (!) påpekade Barnplantorna att uppgradering till ny yttre CI-teknik, de så kallade CI-processorerna var femte år i takt med teknisk utveckling är en låg kostnad – 1 000 kronor per CI-processor och månad. Kostnaden bör sjukvården jämföra med andra patientgruppers medicinska behov.

I juli 2018 svarar ordförande Joakim Sandell (s) för sjukvårdsnämnden i Region Skåne på Barnplantornas brev. Han anger att förvaltningen i Region Skåne inte har “pengar nog att bedriva den vård som befolkningen har all anledning att förvänta sig”. Skälet är den låga landstingsskatten, enligt Joakim Sandell (s). Brevet läses här Region Skåne SUS ordförande juli 2018

Barnplantorna och ÖNH Region Skåne är eniga

ÖNH (Öron- Näs- och Hals) klinikerna i Sverige är eniga med Barnplantornas kritik i bristande landstingsansvar för patientgruppen barn med CI. Barnplantornas vägledande statistik genom åren har också tydliggjort bristerna. Katarina Bexelius, verksamhetschef vid ÖNH-sektionen vid universitetssjukhuset Region Skåne/Lund säger i brev till Barnplantorna

– Ni pekar på en angelägen fråga som professionen betonar i ekonomiska prioriteringsdiskussioner. Anledningen är dels ett ökat antal patienter i behov av cochleaimplantat, dels den snabba tekniska utvecklingen inom både området och i samhället i stort

Bexelius poängterar också att i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt blir även CI-tillbehören och de s.k. processorerna allt bättre och modernare. Det gäller både bättre ljudkvalitet, möjligheter till trådlösa tillbehör med streamingfunktion samt vattentålighet. Hon påpekar också att Barnplantornas statistik är helt korrekt. BARNPLANTORNAS CI-statistik  

Läs Bexelius brev  ÖNH-klinikens brev Region Skåne juli 2018

Barnplantorna och sjukvården visar gemensamt på bristerna

Barnplantornas statistik tillsammans med ÖNH-klinikens (Region Skåne) grundliga behovsanalys bör snarast leda till beslut om utökade resurser för CI-verksamheten istället för att politiker i valtider gör politiska utspel om landstingsskatten. CI-tekniken är billig och samhällets investering i modern hörselteknik för barn och vuxna med hörselnedsättning är kostnadseffektiv och en ekonomisk besparing för samhället. Föräldrar till barn som hör med CI är oroliga över att deras barn tycks vara bortprioriterade av sjukvården.

Liknande behovsanalys från ÖNH-kliniken i Region Skåne finns även i Västra Götalandsregionen. Behovsanalys CI-verksamheten Region Skåne juli 2018

Föräldrar till barn med CI i Region Skåne ser snarast ett samlat politiskt beslut för utökade resurser (en besparing för samhället) till ÖNH/CI-verksamheten i Region Skåne. Vi i Barnplantorna tycker nog att många föräldrar och barn har väntat orimligt länge. Den tekniska utvecklingen ska ligga i fas med den hörteknik (CI-processorer) som barnen har och som gör det möjligt för barnen att fortsätta att utvecklas till att bli sitt bästa jag.