Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Över 1 000 protesterar mot bristande finansiering av cochleaimplantat (CI)vård i VGR

Vård av patienter med CI i fritt fall på Sahlgrenska universitetssjukhuset?

Cochleaimplantatbehandling för personer (barn, vuxna) med dövhet/grav hörselnedsättning är sedan i början av 1990-talet en etablerad behandlingsmetod, som återskapar ett sinne – hörselsinnet. Lång evidens och klinisk beprövad erfarenhet visar globalt på en behandlingsmetod med mycket stort “cost benefit” i sjukvården samt otroligt livskvalitetshöjande för berörda barn och vuxna. Barn kan utveckla hörsel och talspråk samt  gå i skola på hemorten, vilket är en stor besparing för samhället samt till glädje för barnet och dess familj. Vuxna kan återgå till arbetet istället för ett liv med aktivitetsersättning eller andra samhällsåtgärder. Äldre personer erhåller en aktiv ålderdom och evidens finns att obehandlad hörselnedsättning/dövhet påskyndar utvecklingen av demens.

Det finns all anledning för sjukvården att satsa på CI-verksamheten utöver  patientansvar och nationellt likvärdig vård!

Trots ett redovisat stort resursbehov vid CI-verksamheten vid Öron-, Näs-, Halsavdelningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där ansvarig verksamhetschef (ÖNH) redovisar konsekvenserna i Västra Götalands Regionens,  VGR Koncernkontoret tjänsteutlåtande   tycks inte ansvariga se konsekvenserna av bristande patientansvar.

Över 1 000 namnunderskrifter i protest mot VGR!

Barnplantorna startade för knappt en vecka sedan en protestlista mot VGR:s bortprioritering av patienter med cochleaimplantat i sjukvården i Västra Götaland. 2019-09-24 kl. 13:17 har protestlistan

1007 namnunderskrifter

Läs kommentarerna i PROTESTLISTA.  Hur är det att leva och höra med CI? Vad betyder det att höra och höra till? Vad betyder sjukvårdens bortprioritering i vardagen för barn och vuxna som hör med CI – ett återskapat sinne?

Till ansvariga: TÄNK OM och lyssna på patienter, familjer, vänner, medborgare och verksamma på ÖNH/CI-verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset