Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Lone Percy Smith avhandling “Born deaf-growing up hearing” nu tillgänglig

Lone Percy Smith i Danmark är väl känd för oss i Barnplantorna, som forskare och sedan en tid verksam i olika forskningsprojekt i Barnplantornas systerorganisation i Danmark, Decibel. För lite mer än en vecka sedan disputerade hon på Köpenhamns universitet, Faculty of Medical Sciences. Avhandlingen “Born deaf – growing up hearing – Outcomes of Pediatric Cochlear Implantation in Denmark” anlände till Barnplantornas kansli idag. Grattis till Lone Percy Smith som nu kan titulera sig PhD.

Avhandlingen lär vi återkomma till. Kort berör den barn med CI i Danmark och att utvärdera av de första generationerna barn med CI avseende talspråk och välbefinnande. Det handlar också om vilka faktorer som påverkar hörsel- och talspråksutveckling och välbefinnande. Det finns säkerligen mycket i avhandlingen som interventionsverksamheterna kan dra lärdom av i sitt förändringsarbete för att möta en grupp barn där CI-teknik under kontinuerlig utveckling framåt ställer krav på utveckling av interventionsverksamheterna.