Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Från Auditory Verbal Therapy till språklig medvetenhet

Den hörselteknologiska utvecklingen med sofistikerade digitala hörapparater och hörselimplantat som Baha och cochleaimplantat har inneburit stora steg framåt för att förse barn med hörselnedsättning med förutsättningar för utveckling av talspråk. AVT (Auditory Verbal Therapy) har varit ett av stegen framåt för att skapa medvetenhet hos föräldrar att de är viktiga kommunikatörer när det gäller att påverka sitt barns språkutveckling.

Inför förskola behöver föräldrar till barn med hörselnedsättning ha kunskap om barns utveckling, språkutveckling, förväntad språkutveckling i olika åldrar och kommunikation för att kunna stödja sitt barns talspråksutveckling. Föräldrar behöver också veta att språk och kognition hänger ihop och är nära sammanlänkade med barns utveckling. Det förutsätter emellertid heltidsanvändning av hörapparat/hörselimplantat. Det förutsätter också att du som förälder exponerar ditt barn för språk på ditt modersmål. Grundläggande för att ditt barn ska utveckla ordförråd successivt är att du som förälder utvecklar språklig medvetenhet i kommunikationen med ditt barn. Lägg hela tiden in nya ord i kommunikationen med ditt barn. Redan i fyraårsåldern bör du stödja ditt barns berättande som ett led i att utveckla språk.

För att stärka språk och utveckla ordförråd är optimal familjeinriktad intervention samt specialpedagogiska insatser i förskolan en absolut förutsättning. Om barnet gör en långsam utveckling bör skyndsamt eventuella problem hanteras tidigt. Det kan handla om

  • sen hörapparatanpassning, sen hörselstimulans
  • dålig hörapparatanpassning eller hörapparat fungerar inte optimalt
  • bristande användning. Hörapparat all vaken tid gäller!
  • bristfällig kommunikation i hemmet
  • brister i hörsel- och talspråksstimulans i förskola eller skola
  • ytterligare inlärningsproblematik

För att barnet ska utveckla hörsel- och talspråk krävs optimal exponering och språklig medvetenhet. Föräldrars kunskap och medvetenhet om olika val är väsentlig.

Visste du att 90 procent av barns hjärnkapacitet utvecklas före fem års ålder? Vid tre års ålder har hjärnan utvecklat biljarder (1015) kopplingar mellan hjärnceller! Hjärnans utveckling mellan 0 och 3 års ålder är den viktigaste utvecklingsperioden som hjärnan någonsin genomgår.

Vid fyra års ålder är hjärnan dubbelt så aktiv som hos en vuxen om barn får adekvat stimulering. Det handlar om “use it or loose it“!

Barnplantornas hemsida ger viktig basinformation; www.barnplantorna.se.