Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Föräldrar: Lyssna på sjukvården och evidens!

Vaccinationsmotståndare och andra tyckare äventyrar barns framtid

Aldrig har det varit viktigare än nu, att föräldrar inhämtar råd ifrån sjukvården som kan förse föräldrar till små barn med evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Sociala medier svämmar över  av “tyckande/”tyckare”,  tvivelaktiga rapporter eller kommentarer som hävdar att “forskningen stödjer mitt påstående” avslutat med “lita på din magkänsla när det gäller ditt  barns framtid”!

MPR-vaccinet är något av de mest beprövade vaccin vi har med en synnerligen god täckning. WHO rapporterar att sedan år 2000 har massvaccinering mot mässlingen räddat 21 miljoner liv. Under 2017 märktes tyvärr ett kraftigt trendbrott, där  antalet  smittade ökade med mer än 30 procent, vilket ledde till 110 000 dödsfall, enligt WHO. Nya epidemier bryter ut. Detta har sin förklaring i väpnade konflikter i länder i Afrika, där vaccinationspersonal inte når ut. Tyvärr handlar det dessutom om vaccinskepsis i Europa och Nord- och Sydamerika.

Vaccinskeptiker letar information på sociala medier. Hur tänker dessa föräldrar, som väljer bort sjukvårdens råd grundad på evidens och klinisk beprövad erfarenhet?

Från vaccinmotstånd till motstånd mot CI-behandling av barn

Cochleaimplantat-behandling är idag en väletablerad behandling inom sjukvården för att återskapa hörseln hos döva barn och vuxna. I Sverige är dessutom behandlingen utan kostnad för föräldrarna. Ändå väljer en del föräldrar fortfarande att tacka nej till att ge sitt barn möjligheter till hörsel- och talutveckling genom cochleaimplantat (CI).  Att säga nej till CI för sitt barn har mycket stora konsekvenser för barnets hela liv. Att inte följa de råd som CI-behandlande sjukhus ger efter en CI-operation kan också få synnerligen stora konsekvenser i bristande hörselutveckling och talspråkskommunikation och därmed i språkutveckling hos barnet. Brister i språkutveckling kan få stora konsekvenser när det gäller att tillägna sig kunskap i skolan.

Sjukvårdens evidens och kliniska beprövade erfarenheter måste gå före föräldrars magkänsla utvecklad via sociala medier; för barnens skull.