Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

#CochlearImplantDay #CIDay

Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL

Aldrig har det varit svårare att uppmärksamma #CochlearImplantday 2022 – cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL.

Ryssland har inlett en fullskalig invasion av Ukraina, ett land med ett folk som liksom alla vi andra inget annat vill än att ha friheten att leva sina liv, resa och kommunicera med vem man vill och ha stöd i detta av en demokratisk ledning och en demokratisk och frihetsälskande omvärld där vi alla kommunicerar med varandra i ömsesidig respekt.

Cochleaimplantat handlar trots allt om dessa rättigheter utifrån ett individuellt perspektiv – att kommunicera.

Uppskattningsvis över 700 000 individer (barn, vuxna) hör med cochleaimplantat globalt. I Sverige har nästan 1 500 erhållit CI som barn. Motsvarande för vuxna är över 3 500 personer.

Cochleaimplantat är idag en etablerad behandlingsmetod inom sjukvården att återskapa ett sinne; hörselsinnet. Cochleaimplantat är en fortsatt pågående process i utveckling av implantaten, kirurgin och interventionsverksamheterna (hörselhabilitering). För att optimera hörsel- och taluppfattning efter en CI-operation (inkoppling) krävs en tvärprofessionell samverkan med föräldrar/individ med CI, sjukvård och intervention, som också måste vara under pågående utveckling.

Men hur var det allt började?

Cochleaimplantat – en ny epok i dövas historia

Den 25 februari 1957 initierade två franska läkare, André Dijourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean (snäckan).

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat., Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling.

Historiska milstolpar i utveckling av cochleaimplantat

För döva barn är utvecklingen av cochleaimplantat revolutionerande. Att utveckla hörsel- och talspråk innebär möjligheter att vara inkluderade i vårt gemensamma samhälle. Vad innebär det att vara inkluderad i samhället? Aldrig har vikten av inkludering varit så viktigt som just i dessa dagar. Inkludering handlar om att kunna kommunicera och vara aktiv i samhällsdebatten – en frihet, rättighet och skyldighet. Dagens döva barn som föds har, tack vare cochleaimplantat, dessa möjligheter utan begränsningar på samma villkor som alla andra. Det handlar om att höra, utveckla talspråk och höra till vårt gemensamma samhälle.

Milstolparna i CI-utvecklingen i Sverige där Barnplantorna varit pådrivande är

  • första minderåriga barnet i Sverige opereras med CI 1991
  • dövfödda barn behandlas med CI (1995)
  • införandet av dubbla CI för barn (tidigt 2000-tal)
  • införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet  (2008); förhindra meningit och dövhet
  • CI-operationsåldern för barn sjunker ner under sex månaders ålder

Kommunikation förenar oss

Evidensen är idag entydig för att obehandlad hörselnedsättning hos såväl barn som vuxna är orsak till isolering, depression, kognitiva försämringar samt demens senare i livet. Cochleaimplantat har under decennier handlat om att bejaka utvecklingen och allas rätt till att HÖRA och HÖRA TILL – kommunikation förenar oss alla.

Kanske är dessa ord även den 25 februari 2022 på #CochlearImplantDay #CIDay angelägnare än någonsin.

Barnplantorna sänder med dessa ord globala KRAMAR och omtanke.

BARNPLANTORNA