Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 26 september 2017

Barnplantornas Nyhetsbrev

Får barnen tillräckligt med stimulans och utmaningar för att utvecklas?

Barnplantornas Nyhetsbrev fortsätter att utmana verksamheter och enskilda individer med evidens. Det avhandlar nyligen utskickade Barnplantabladet samt Barnplantornas verksamhet så som Pedagogiskt Kafé i Linköping den 29 november.

Ledarskap i klassrummet

Vilka faktorer styr bra ledarskap i klassrummet som är viktigt för eleverna/barnen? Läs mer i Nyhetsbrevet om du är prenumerant.

Elevers läsförmåga

Vi vet att läsförmågan bland barn och ungdomar inte är så bra. För barn med hörselnedsättning är detta (i likhet med andra barn också förstås) inte så bra eftersom det för barn med hörselnedsättning i en större grad är vägen till att jobba upp ett åldersadekvat ordförråd.

Hjärnans plasticitet

“Use it or loose it” är ett viktigt begrepp. Aldrig har det varit tydligare. Läs mer i Nyhetsbrevet

Detta och mycket mer inom området barn med hörselnedsättning eller lärande och förskola/skola och lärande i allmänhet blir du utmanad med och uppdaterad med i Nyhetsbrevet. Barnplantorna alltid på barnens sida.