Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 26 januari 2021

“Boosta” föräldrarna för barns tidiga och viktiga språkutveckling

Barnplantorna har länge försökt att förmå både hörselhabiliteringen, specialskolan och SPSM att lägga den ideologiska koftan på hyllan och satsa på att utveckla verksamheterna för alla barns skull. Vi vet vad hindren till detta består av; nämligen vilken syn som finns på barn med hörselnedsättning/dövhet. Ska vi verka för att de ska bli samhällsbärare eller kulturbärare? Fienden är de låga förväntningarna trots en makalös teknisk utveckling inom hörapparattekniken och cochleaimplantat såväl som tekniska hjälpmedel.

Ingen köpte boken i verksamheterna..

För några år sedan lanserade vi boken Pediatric Audiology. Diagnosis, Technology and Management av Jane Madell, Carol Flexer, Jace Wolfe och Erin C. Schafer. Ingen köpte den! När en ny upplaga kom ut 2019 fann vi inte det meningsfullt att lansera den. Om hörselhabiliteringen ska erbjuda nationella riktlinjer torde nämnda bok erbjuda ett välkommet tillskott i utvecklingsprocessen av deras verktygslåda.

I Nyhetsbrevet kan du läsa mer om boken Pediatric Audiology. Diagnosis, Technology and Management. 

Första kapitlet av inalles 37 kapitel fokuserar på vår förändrade värld när det gäller audiologi/intervention och som avser stora landvinningarna inom neurologisk forskning och hörselteknologi. Vi tar det igen; eftersom att höra sker i hjärnan och inte i örat handlar mycket i denna bok om att erbjuda förutsättningar för hörsel- och talspråksutveckling såväl som taluppfattning.
På sidan 3 anges:

”Because of technology and brain neuroplasticity, everything we knew and beleived to be true about hearing loss has changed.”

8 nedslag i boken här i Nyhetsbrevet..

I åtta olika nedslag ger vi i Barnplantorna yrkesverksamma  framförallt inom hörselhabiliteringen en unik inblick i modern familjeintervention i tiden, som borde bli en möjlighet även i Sverige. Nedslagen handlar om

  1. Boken Pediatric Audiology – allmänt
  2. Auditiv Deprivation
  3. Utvecklingssteg hos barn
  4. Från lässvårigheter till balansproblem
  5. Identifiera “Red Flag”
  6. Tvärprofessionellt samarbete
  7. Olika kommunikationssätt och språkval för barn med hörselnedsättning
  8. Vikten av tidig intervention för små barn med hörselnedsättning

LÄS BOKEN!

När du som yrkesverksam inom interventionsverksamhet har läst Nyhetsbrevet hoppas jag att just din verksamhet känner sig manad att köpa boken för utveckling av interventionsverksamheterna även i Sverige för barnens skull.

Läs  Nyhetsbrevet 26 januari 2021

BARNPLANTORNA