Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 18 mars 2021

Saknar du Nyhetsbrevet?

 Flera personer har hört av sig med frågan om var Nyhetsbrevet har tagit vägen. Varför kommer det inte? Har jag blivit ”bortsorterad” från mailutskicks-listan?

Det är riktigt att det inte kommer lika ofta som förut. Tiden har helt enkelt inte räckt till och kanske inte inspirationen heller i pandemi-tider, ska jag erkänna.

Ingen blir dock bortsorterad! Om du trots rätt e-postadress inte får Nyhetsbrevet kan det bero på att arbetsgivare har någon typ av SPAM-filter. Då får du helt enkelt förse oss i Barnplantorna med en privat e-postadress, då vi inte lyckats lösa problem med SPAM-spärrar. Du kan dessutom numera också läsa Nyhetsbrevet via http://www.barnplantorna.se/blog/.

Hörselhabilitering utan nationella riktlinjer

Utifrån en enkät som skickats ut i dagarna till all hörselhabilitering för barn och ungdom i regionerna önskar Barnplantorna samla resultaten i en rapport och att denna ska bidra till att forcera framtagandet av nationella riktlinjer för hörselhabiliteringens arbete – ett nationellt, gemensamt och väldokumenterat vårdförlopp oberoende av vara familjer till barn med hörselnedsättning bor.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Språkets betydelse för skolframgång

Alla måste poängtera för föräldrar språkets och ordförrådets betydelse för skolframgång. Istället ser man alltför ofta i debatten socioekonomi som den avgörande betydelsen. Som ett mantra hamras in i oss alla att låg socioekonomisk status och boendeplacering är orsaken till skolmisslyckande. Hur ser intervention/hörselhabiliteringsverksamheterna på detta?

Det är inte socioekonomi egentligen hos föräldrar som är orsak till skolmisslyckande utan brist på kunskap om betydelsen av turtagning och samtal med barnet. Det stora flertalet föräldrar kan med rätt föräldrastöd få kunskap och vägledning i hur viktig deras kommunikation med sitt/sina barn är, högläsning, inspirera barnet till att läsa och vilja läsa böcker samt att skriva (även) för hand. Föräldrar är viktiga.

Läs mer i Nyhetsbrevet.

Lärare: vi måste prata mer om elevers lärande

I sociala medier är debatten livlig just nu om elevers lärande, kunskapssyn och pedagogik. Resultaten i skolan visar enligt fler och fler på en skola i fritt fall; enligt andra är det inte så. Jag ska erkänna att jag blir chockad över att digitaliseringen drivits så långt att en del elever inte har några läroböcker längre.

Läs mer i Nyhetsbrevet

Lärare intar Twitter

Äntligen blir det lite dynamik i debatten om pedagogiken i skolan. På Twitter kritiseras både lärarutbildningen, brist på undervisning i mindre klasser, ifrågasättandet av individualiserad undervisning i klasser med trettio elever och en lärare samt SPSM.s råd.

Detta och mycket mer kan du läsa i  länk  BARNPLANTORNAS NYHETSBREV

BARNPLANTORNA