Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 17 oktober 2018

Nej vi låter oss inte tystas…….

Efter ett något längre uppehåll är det dags för oktober månads Nyhetsbrev. Det handlar tyvärr om det skeende vi är mitt uppe i dvs motståndet mot cochleaimplantat-behandling av barn. Det är kanske viktigt att anta rätt fokus.

Men, men mycket mer intressant och mer entusiasmerande tar vi upp som

Det finns triljoner sätt att undervisa på

I Per Kornhalls bok “Lärare-en handbok” läser du mer

Debatten fortsätter om skärmtid för små barn

En hjärnforskare hävdar att för mycket skärmtid för små barn ger sämre anknytning, språkutveckling, inlärning och kreativitet..

Mycket, mycket mer läser du som är registrerad mottagare av Nyhetsbrevet.