Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Läs hela NYHETSBREVET! den 15 februari 2018

Barnplantornas Nyhetsbrev

Sektsmitta i sociala medier- Barnplantorna satte ned foten och sätter punkt!

Aldrig har det varit tydligare än efter de kommentarer som nu görs på sociala medier att cochleaimplantat på barn aldrig varit accepterat av stora delar av dövrörelsen inte bara i Sverige, men globalt. Acceptansen kan sträcka sig till “CI, nja men föräldrar måste lära sig själva och barnet teckenspråk – barnets modersmål”!!

Barnplantorna tydliggjorde framtiden  inom CI-sjukvården..

Redan 2000 visade Barnplantorna på de kumulativa konsekvenserna av CI-verksamheten – en otroligt kostnadseffektiv behandling. Det handlar om sjukvårdens livstidsansvar för personer (vuxna/barn) med CI. Vi beskriver  detta Nyhetsbrev framgången med beslut om utökade resurser i CI-vården.

Kritik och hot i sociala medier mot CI och föräldrar

Beslutet om mer resurser till CI-behandling på Sahlgrenska universitetssjukhuset ledde tilltroliga aggressioner i sociala medier. Föräldrar, medlemmar i Barnplantorna kände att drevet blev för stort mot CI. Så ledsamt. Efter veckor av stridigheter är alla aktörer nu på olika sätt utnämnd till sekter. Det tar åtminstone vi i Barnplantorna med ro.

Barnplantorna sätter punkt

Hur kan man med mediadrev försöka att tysta alla?

Läs mer här i Nyhetsbrevet