Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 14 mars 2018

Vi måste ge språk till barn, inte ge barn till ett språk

Nyhetsbrevet behandlar bl.a. SPSM:s ansvar för nutid och framtid. Utifrån de premisserna förvånar SPSM:s konferens om elevers rätt till sitt kulturarv i skolan. Det finns många funderingar hos oss alla, som vilket målgrupp barn SPSM avser. Hur ser SPSM på den stora grupp i specialskolan vars föräldrar har en annan utomsvensk kultur? Hur långt fram sträcker sig dövas historia? Mer får du läsa i Nyhetsbrevet.

Vilka är prediktorerna för utveckling hos barn

Genom att läsa alla de berättelser från verkligheten om barn, ungdomar och unga vuxna som Barnplantorna kontinuerligt publicerar hoppas jag att du reflekterar över vilka prediktorer för framgång, som finns hos barn. Det är viktigt för att optimera intervention, förskola och skola för barnen. Det finns en rad gemensamma prediktorer i familjer där barnet utvecklas på ett bra sätt och där CI eller hörapparater är en del i barnets hela jag.

Motivation är viljan att utvecklas

Under tiden som SPSM bedriver en djupdykning i dövas historia ägnar vi andra oss åt intressant forskning om hjärnans utveckling mindset och “grit” (ihärdighet). Aldrig har Kunskapstågets vagnar varit så sprängfyllda av aktualiteter för att stödja barn med hörselnedsättning att bli en del av vårt gemensamma samhälle.

Detta och mycket mer läser du om i Barnplantornas Nyhetsbrev den 14 mars om du är prenumerant.