Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTABLADET på väg

Barnplantabladet - framsidor

Dagens barn och unga med hörselnedsättning IRL

Vi i Barnplantorna fortsätter att rapportera om barn och unga vuxna med hörselnedsättning från deras vardag. Hur ser den ut? Hur agerar föräldrar för att stödja sina barn? Hur tänker ungdomarna? Vad har de för planer och drömmar? Skiljer det sig från andra ungdomars planer och drömmar om sin framtid?

I Barnplantabladet nästa vecka kan du läsa om Smilla 15 år som har stora ambitioner. Du kan läsa om Tove 15 år som konstaterar att CI ger henne stora möjligheter att realisera sina drömmar. Ida 17 år ser fram emot att ta körkort. Föräldrarna till Oskar 4 år ser ljust på hans framtid. De uppdaterar sig med kunskap och forskningsrön kontinuerligt genom bl.a. Barnplantornas kurser.

Utvecklingen FRAMÅT ett tillsammans-projekt

Vi har i Barnplantorna sagt det förut men konstaterar det åter; nämligen att utvecklingen inom intervention förskola och skola kräver att vi alla sätter oss på Kunskapståget framåt för barnens skull. I Barnplantabladet kan du läsa mer om den polarisering som varit under senvintern och våren i synsätt gällande barn och unga med hörselnedsättning och då särskilt de som hör med cochleaimplantat.

Barnplantornas statistik tar tempen!

Nyligen släppte Barnplantorna sin statistik för 2017. Den visar med all önskvärd tydlighet att vi fortsatt måste verka tillsammans för att sjukvården ska få större möjligheter till att erbjuda CI-behandling och ta ansvar för en patientgrupp i behov av sjukvårdens kunnande under hela livstiden.

Läs mer nästa vecka.