Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTABLADET möter barn/ungdomar IRL

Barn/ungdomar med hörselnedsättning 2017

Vi lever i en tid när möjligheterna aldrig varit större för barn/ungdomar med hörselnedsättning om vi alla verkar för att optimera deras möjligheter att utvecklas medelst dagens moderna hörteknik antingen det handlar om olika typer av hörselimplantat eller konventionella hörapparater.

I Barnplantabladet får du möta William 26 år, Albin 21 år, Knut 17 år och Viggo 5 år.

Hörselvårdschefer kom igen!

Hörselvårdschefernas närvaro på konferenser efterlyses. Hur utvecklar de interventionsverksamheter i tiden utan att följa en spännande utveckling inom området avseende teknik, neurologi, undervisning m.m? Känns som en omöjlighet! Läs mer i Barnplantabladet.

Sjukvården sviker patienter med CI

Det tycks bli en följetong att sjukvårdsansvariga så flagrant nonchalerar det patientansvar de har för befintliga användare av CI liksom nya individer (barn, vuxna) som CI-behandlas. Genom behandling med cochleaimplantat har sjukvården/landstingen ett livslångt ansvar för en patientgrupp med ett återskapat sinne (cost benefit torde vara skyhögt). Läs mer i Barnplantabladet.