Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTABLADET fortsätter att utmana

Graeme Clark innovatören av cochleaimplantat – I want to fix ears

Barnplantabladet har sedan 1995 utmanat och uppdaterat medlemmar (föräldrar), myndigheter, en rad verksamheter och andra intresserade av cochleaimplantat, hörselimplantat, dagens sofistikerade hörapparater etc.

Aldrig har så mycket skett under bara några decennier inom hörområdet, som är till gagn för de som är användare (barn och vuxna).

I Barnplantabladet fortsätter vi och berätta om familjer, barn och unga vuxna och vad den hörselteknologiska utvecklingen inneburit för dem i en ny tid. I det senaste numret av Barnplantabladet kan du uppdatera dig med en rad doktorsavhandlingar inom hörselområdet barn. Du får även ta del av två reportage ifrån vårt grannland Norge

I ordförandes ledare ställs frågan Är vi nöjda? Knappast menar Ann-Charlotte Gyllenram då det saknas nationella riktlinjer för familjeintervention. Knappast när myndigheter som SPSM fortsatt tycks skilja på medicinskt perspektiv och pedagogiskt perspektiv. En medicinsk behandling (cochleaimplantat) ger en utvecklingsbar hörselfunktion som påverkar den pedagogiska lärmiljön om CI bejakas i specialskolan. Läs mer i Barnplantabladet maj 2021.

Graeme Clark: I want to fix ears

Du kan även läsa ett reportage om Graeme Clarks biografi; I want to fix ears. Vad kännetecknade Graeme Clark i en tid när motståndet var kompakt mot cochleaimplantat? I sin biografi menar Graeme Clark att alla livsförändrade idéer bygger på

we stand on the shoulders of others, so we can see ahead, and we have the responsibility to let the next generation stand on our shoulders and see ahead. If we have been able and fortunate to do something that´s been worthwhile then we should encourage others coming along and share that excitement

Mycket, mycket mer läser du i Barnplantabladet som nu är på väg till prenumeranter.

Vil du läsa tidningen? Kontakta info@barnplantorna.se.

BARNPLANTORNA