Julfrukost på kansliet

Så var det dags för Barnplantornas årliga julfrukost. Som ett led i nätverkande möts föräldrar och yrkesverksamma inom förskola/ skola / habilitering samt leverantörer. Julfirandet har börjat! Anmäl dig genom att maila till Johanna@barnplantorna.se

Continue reading

Barnplantornas remissvar – “Sydhoffutredningen” SOU 2016:46

Fredagen den 25 november gick remisstiden ut för remissvar i anledning av den utredning som benämns “Sydhoff-utredningen”, SOU 2016:46. Det lär vara många remissvar som regeringen har att läsa igenom. Enligt Barnplantornas menande har utredaren Jan Sydhoff med medarbetare gjort ett gott arbete. Fokus är rätten till likvärdig utbildning och brett fördelat statligt stöd för att […]

Continue reading

Cochleaimplantat-behandling en besparing för samhället

Barnplantorna har i flera år drivit frågan om att CI är en besparing för samhället och en behandling med synnerligen stort cost benefit för sjukvården. Det finns idag tydlig evidens för att kostnaderna för att inte behandla hörselnedsättning är avsevärt större än att behandla med hörapparater, hörselimplantat etc. En rapport “Spend to save: Investing in […]

Continue reading
1 4 5 6