Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Tidningen Barnplantabladet

Brandkåren på besök på Barnplantornas familjeläger på Sundsgården.

Barnplantabladet

Barnplantornas tidning Barnplantabladet är ett respekterat forum och kunskapsbank inte bara för föräldrar utan för alla berörda inom området hörselnedsättning/dövhet, som professionella inom döv- och hörselområdet samt för personal i förskola, skola och familjeinterventionsverksamhet (hörselhabilitering).

Tidningen bjuder läsarna på mångfacetterade artiklar allt ifrån familjeberättelser, reportage från förskola/skola, reportage från konferenser samt intressanta forskningsrön. Det handlar om reportage från verkligheten. Hur fungerar modern hörselteknik i förskola och skola? Forskning, modern familjeintervention (dagens hörselhabilitering) och undervisning; hur möts kompetenser för att skapa bästa möjligheter på individnivå? Barnplantabladet utmanar, berör och driver utvecklingen framåt!

Tidningen distribueras i maj och november årligen till cirka 2 000 läsare i Sverige, men också till läsare i Danmark, Finland, Island och Norge.

Barnplantabladet - framsidor

Prenumeration

Vill du prenumerera på Barnplantabladet finns det tre alternativ:

  • Bli medlem i Barnplantorna. Läs mer här!
  • Bli stödmedlem i Banplantorna. Läs mer här!
  • För prenumeration utan medlemskap kontakta oss via e-post, info@barnplantorna.se.

Behöver du uppdatera din prenumerantadress? Kontakta oss via e-post, info@barnplantorna.se.

Barnplantabladet utmanar, berör och driver utvecklingen framåt!

Barnplantabladets jubileumsnummer 2015

2015 var ett stort jub­ileums­år för Barn­plantorna. Det var då 20 år sedan Barnplantorna bildades. Med anledning av detta gavs det ut ett speciellt extra tjockt 76-sidors jubileumsnummer av Barnplantabladet som beskriver utvecklingen mellan 1995 och 2015.

Jubileumsnumret innehåller ett urval av alla de artiklar som publicerats under de gångna 20 åren, dessutom även en hel del nytt material. Jubileumsnumret skickas till alla nya medlemmar men du kan även beställa det från kansliet via info@barnplantorna.se.

Barnplantabladet - Jubileumsnummer 2015