En unik informationsfilm!

Filmen
Filmen berör frågor kring cochleaimplantat och gör det lättare för dig att sätta dig in i ämnet. Du får bland annat se de olika stegen i processen före, under och efter operation samt träffa barn och vuxna med anknytning till CI.


Bilderboken
Bilderboken beskriver familjens väg från första läkarsamtal, utredning, operation, inkoppling osv. Den kan med fördel användas i förskola eller av familjen vid förberedelse av syskon och barnet som ska få CI.


Cochleaimplantat - att återskapa ett sinne