CI-film BAHA-film
CI-filmen
Baha-filmen
Informationsfilmerna "Benförankrad hörapparat – en väg till hörande" samt ”Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne" är bägge resultaten av samverkansprojekt mellan Barnplantorna och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Klicka på bilderna för att läsa mer om respektive film eller för att beställa!
Barnplantorna
Sahlgrenska
Grafisk produktion, filmproduktion & webbproduktion: Xtrovert Media Reklambyrå
The information films "Bone Anchored Hearing Aid—a Route to Hearing" and "Cochlear Implant—a New Sense of Hearing" are results of cooperation between Barnplantorna and Sahlgrenska University Hospital. Click on the pictures for more information or to make an order!