Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplantat-kirurg skapar historia, hör numera med CI

Pionjärer  drevs av att återskapa ett sinne. Nu är cochleaimplantat en etablerad behandling 

Den hörselteknologiska utvecklingen saknar motstycke. Cochleaimplantat är en av de största teknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne. Flera hundratusen personer över hela världen, barn och vuxna, hör med cochleaimplantat. Att vara döv idag betyder inte samma sak som för några årtionden sedan. Cochleaimplantat har inneburit ett fullständigt nytt skeende inom behandling av hörselnedsättning/dövhet – ett skeende utan slut.

Cochleaimplantat-behandling har sedan flera decennier tillbaka revolutionerat för personer med dövhet eller grav hörselnedsättning. Idag kan barn och vuxna få ett återskapat hörselsinne medelst cochleaimplantat och därmed andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället.

Döva barn utvecklar både hörsel och tal. Det är och förblir fantastiskt.

En av pionjärerna får höra med cochleaimplantat

Dr. Graeme Clark genomförde den första CI-operationen på en döv vuxen person i slutet av 1980-talet. Sedan dess har tekniken förfinats och numera genomgår döva barn, som diagnostiseras med dövhet, CI-operation redan vid fem månaders ålder. Det ger dem därmed unika möjligheter till utveckling av hörsel och talspråk.

En av de första CI-kirurgerna, dr John Rice, i Australien har nu på grund av åldersrelaterad hörselnedsättning genomgått en CI-operation. Han beskriver noga hur han uppfattade ljuden initialt innan hans hjärna hade anpassat sig.

John Rice berättar hur hans initiala intresse inom området öron- näs- halskirurgi utvecklades till att omfatta cochleaimplantatkirurgin. Efter många verksamma år övergick han till att utbilda andra kirurger i cochleaimplantat-kirurgi.

Dr Michael Schultz som utförde CI-operationen på John  Rice, hade själv varit en av de studenter som dr Rice tidigare utbildat. En något märklig situation, konstaterade dr. Schultz.

Cochleaimplantat 2019 en rutinoperation

Under tidigt 1990-tal var CI en komplex operation som tog minst fyra timmar. Idag utförs ingreppet på cirka 90 minuter och patienten skrivs ut från sjukhuset nästkommande dag. Få ingrepp inom sjukvården har emellertid så stor påverkan på den enskildes (barn, vuxna) liv. Cochleaimplantat ger bättre livskvalitet och är en stor besparing för samhället, vilket också har påvisats i en europeisk rapport,  Spend to Save rapport.

John Rice hörselnedsättning är åldersrelaterad

Hörselfunktionen försämras hos oss alla genom åren, vilket påskyndar utvecklingen av demens och försämrade kognitiva funktioner. John Rice är väl medveten om detta. Ett ökat medvetande behöver fortfarande utvecklas inom sjukvården, berörda myndigheter och hos oss alla.

Efter några timmar vid första inkopplingen av cochleaimplantatet hos teknikern hör John Rice alla språkljuden. Han konstaterar

– If you had asked me in 1975, “Will the bionic ear ever be a reality?” I would havesaid, and I did say, “Yes, but not in my professional lifetime”

Nu hör dr. Rice med cochleaimplantat, den behandlingsmetod som han under stora delar av sitt yrkesverksamma liv ägnat sig åt för att hjälpa barn och vuxna att HÖRA.

Vill du läsa mer om hur ett cochleaimplantat fungerar? Läs här CI återskapar hörselsinnet

Läs reportaget Artikel – John Rice